Poleć znajomemu

Porozumienie UDT - TDT – WDT zawieszone

Porozumienie UDT - TDT – WDT zawieszone

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego poinformował o zawieszeniu trójstronnego porozumienia pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym. Zatem znika dotychczasowe ułatwienia dla przedsiębiorców, w zakresie wzajemnego uznawania wydawanych przez te instytucje zaświadczeń oraz uprawnień kwalifikacyjnych.

Prezesa UDT, wystosował komunikat o zawieszeniu „Porozumienia pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym”. Zawszenie to skutek złożonego 23 marca 2016 r. przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu porozumienia.

Porozumienie między Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym wprowadzał zmianę w praktykach w zakresie uznawania zaświadczeń kwalifikacyjnych (wydawanych na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym) oraz uprawnień (wydawanych na podstawie art. 9 ustawy o dozorze technicznym). W praktyce oznaczało ułatwienia dla przedsiębiorców, bowiem wszystkie trzy wyspecjalizowane jednostki dozoru miały wzajemnie uznawać wystawiane przez siebie uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne. Pozwalało to inwestorom realizującym projekty podlegające jednemu urzędowi dozorowemu współpracować z firmami posiadającymi uprawnienia pozostałych urzędów. Teraz, niestety ułatwienie to zostaje zawieszone.

Źródło: www.udt.gov.pl