Poleć znajomemu

Praca w hipermarkecie generuje stres

Praca w hipermarketach charakteryzuje się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem oraz sprzedażą towarów w warunkach uciążliwych, a często także szkodliwych, wynikających również ze stresu.

Rodzaje i przyczyny stresu mogą być różne. Przykładowo, stres psychologiczny występuje wskutek lęku przed wymaganiami przełożonych, które pracownik ocenia jako przerastające jego możliwości. Czynnikiem wywołującym ten rodzaj stresu może być znaczny pośpiech w sytuacji zwiększonego napływu klientów i pojawiające się wtedy problemy w relacjach z nimi oraz przełożonymi. Odpowiedzialność materialna za towary oraz artykuły handlowe również przyczynia się do powstawania stresu psychologicznego.

Źródłem stresu może być również środowisko pracy, czyli tłok, ograniczone poczucie prywatności, niewystarczająca przestrzeń niezbędna do pracy, hałas, niewłaściwe oświetlenie i temperatura, bałagan, zanieczyszczenie czy zła organizacja pracy.

Zmęczenie i wyczerpanie to kolejne czynniki generujące stres. Konieczność długotrwałej pracy w pozycji stojącej lub siedzącej bez możliwości robienia przerw – kasjerzy doprowadza do gromadzenia się stresu u danego pracownika.

Warto pamiętać, że przedłużające się stany stresu mogą prowadzić u pracowników do reakcji nerwicowych, takich jak stany lękowe czy depresyjne.

Stres ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy, a także generuje koszty dla pracodawców. Jego przejawem może być zwiększona absencja pracowników w pracy i fluktuacja kadr, a także zmniejszona wydajność i jakość pracy. U zestresowanych pracowników wzrasta ryzyko wystąpienia wypadku, gdyż nadmierny poziom pobudzenia, lęku, jak również zmęczenia fizycznego pracownika zwiększa prawdopodobieństwo błędu.

Autor: 

Zygmunt Wieczorek

Słowa kluczowe:
stres w pracy