Poleć znajomemu

Pracodawcy mają określone obowiązki wobec pracowników w czasie upałów

NSZZ Solidarność wzywa pracodawców o zadbanie o swoich pracowników podczas upałów. Ulgę zmęczonym pracownikom przynieść mogą zimne napoje, przerwy w pracy oraz skrócenie czasu pracy.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Trzeba pamiętać, że dotyczy to również gorących dni, jakie w ostatnim i najbliższym czasie mają miejsce w naszym kraju. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

Zimne napoje

Zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279), jeżeli temperatura powietrza przekracza 28°C, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje.

Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25°C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25°C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje, które powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu) oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

Inne obowiązki pracodawcy

Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 90 l wody dziennie, aby mógł się umyć.

Pracodawca ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu.

Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które pozwolą zasłonić okna.

O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza 65%.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl