Poleć znajomemu

Program prewencyjno-kontrolny dla zakładów prowadzących działalność budowlaną

W związku z prowadzonym przez PIP programem mającym redukować zagrożenia wypadkowe podczas wykonywania robót budowlanych 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dla pracodawców prowadzących działalność budowlaną.

W programie szkolenia uwzględniono tematykę:

  • obowiązków pracodawcy wynikających z art. 94 Kodeksu pracy,

  • przygotowania zatrudnianych osób do pracy,

  • oceny ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach,

  • wybranych aspektów bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych w tym ograniczania zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy na wysokości i w wykopach.

Zaprezentowana zostanie również prezentacja na temat rozwiązań technicznych pozwalających na bezpieczne wykonywanie prac na wysokości.

Podczas spotkania możliwe będzie przystąpienie do programu prewencyjnego „Promocja standardów bhp”. Pracodawca, który ukończy program z wynikiem pozytywnym otrzyma dyplom Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzający uczestnictwo w programie prewencyjnym.

Udział w szkoleniu oraz materiały informacyjno-szkoleniowe, które zostaną przekazywane uczestnikom są bezpłatne.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 17 71 72 036.

Autor: 

Marcin Papierz

Słowa kluczowe:
BHP