Poleć znajomemu

Propozycje Pracodawców RP. zmian w zakresie bhp do nowego kodeksu pracy

Propozycje Pracodawców RP. zmian w zakresie bhp do nowego kodeksu pracy

Prace nad nowymi przepisami prawa pracy są już na tzw. ostatniej prostej. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powinna do 15 marca 2018 r. przedstawić propozycje projektów legislacyjnych nowych kodeksów pracy – indywidualnego i zbiorowego. Treść i zakres nowych regulacji jest już coraz bardziej klarowny, niemniej jednak prace nadal trwają. Mając to na uwadze Pracodawcy RP przedstawiają swoje propozycje zmiany kodeksowych przepisów o bhp.

Zdaniem przedstawicieli i ekspertów Pracodawców RP, wchodzących w skąd Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy to ocena ryzyka zawodowego powinna być podstawą działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Na to zadanie należy podłożyć nacisk w zakresie obowiązków pracodawcy w nowym kodeksie pracy.

30 stycznia 2018 r., podczas posiedzenia Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP, został zaprezentowany projekt zmiany kodeksowych przepisów o BHP. Propozycje te zostaną przekazane teraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy a Pracodawcy RP. liczą na pozytywną opinię Komisji i uwzględnienie ich pomysłów w przygotowywanym projekcie nowego Indywidualnego Kodeksu Pracy.

Zmiana nazewnictwa - termin bhp jest przestarzały 

Oprócz podkreślenia roli oceny ryzyka zawodowego jako podstawy działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników Pracodawcy RP proponują również zmianę terminologii w zakresie bhp. Ich zdaniem termin „bezpieczeństwo i higiena pracy” jest archaiczny i nie odpowiada definicjom stosowanym w Europie, dlatego proponują zastąpi go sformułowaniem – „bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy”.

Dodatkowe badania kontrolne w ramach profilaktycznych badań lekarskich pracowników 

Kolejna propozycja dotyczy zmian w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Proponują oni rozwiązanie, dające pracodawcy możliwość, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przez pracodawcę niezdolności pracownika do wykonywania pracy, skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie we wcześniejszym terminie. Jak uzasadniają członkowie Zespołu ds.promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP takie rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń w miejscu pracy związanych z chorobą pracownika czy jego uzależnieniami.

Ponadto w projektowanych przepisach dodano upadek z wysokości jako rodzaj zagrożenia w środowisku pracy oraz wprowadzono obowiązek oceny dopasowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników.  

Eksperci Pracodawców RP. W swoim projekcie uwagę poświęcili także kwestiom czynników psychologicznych i poziomowi stresu, które stanowią element polityki zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Formy szkoleń bhp oraz ich realizacja potrzebują dostosowania do obecnych realiów

Podczas posiedzenia Zespołu powróciła również kwestia problemów związanych ze szkoleniami bhp. Ponownie członkowie Zespołu zwrócili uwagę na absurdy prawne i fikcję w przypadku szkoleń on-line czy brak możliwości organizacji szkoleń przez służbę BHP. Niestety, co zauważają Pracodawcy, obecne formy szkoleń pozostawiają wiele do życzenia i często nie nadążają za realiami codziennego dnia pracy, przez co też bardzo często są bagatelizowane, a to z kolei wpływa na stan bezpieczeństwa pracowników.

Będzie poradnik dobrych praktyk

Uczestnicy spotkania poruszyli także temat prewencji wypadkowej. Postanowili też w ramach Zespołu przygotować poradnik dobrych praktyk. Maiłby on stanowić wzór rozwiązań do wdrożenia w firmach, które chcą podnieść poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowa swoich pracowników. Inwestycje w działania o charakterze prewencyjnym pozwalają w przyszłości uniknąć kosztów związanych z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. 

Źródło:

Pracodawcy RP.