Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Przemieszczanie przedmiotów przez 1 pracownika

Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników. Należy pamiętać, że ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

  • 30 kg – przy pracy stałej,
  • 50 kg – przy pracy dorywczej.
Ważne

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Oburęczne przemieszczanie przedmiotów

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości:

  • 300 N – przy pchaniu,
  • 250 N – przy ciągnięciu,

przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża.

Przetaczanie przedmiotów

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości sił wymienionych powyżej, a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań:

  • masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać 300 kg na jednego pracownika,
  • masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnię przez jednego pracownika nie może przekraczać 50 kg.

Poruszanie dźwigni, korb, kół

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szczególności dźwigni, korb, kół) nie mogą przekraczać:

  • 250 N – w przypadku obsługi oburęcznej,
  • 120 N – w przypadku obsługi jednoręcznej.

Autor: Waldemar Klucha
specjalista ds. bezpieczeństwa pracy