Poleć znajomemu

Rady Ochrony Pracy poznała efekty III etapu programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Rady Ochrony Pracy poznała efekty III etapu programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

21 marca 2017 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego Rada Ochrony Pracy zapoznała się z końcowym raportem w sprawie realizacji III etapu (2014-2016) programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Przyjęła również stanowisko w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą.

Comiesięczne marcowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, odbyło się 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Zgodnie z porządkiem obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą. Przedmiotem tego posiedzenia było również sprawozdanie z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Wyniki III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, realizowanego w latach 2014-2016, przedstawiła, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka Dyrektor CIOP-PIB. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest koordynatorem programu.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podziękował za pracę osobom zaangażowanym w prowadzenie projektu i przygotowanie raportu. Podkreślił, że wszystkie działania w ramach programu służą najszerzej pojętemu bezpieczeństwu pracy, a to prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczyli: Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy, Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, a także członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego i Rady Naukowej CIOP-PIB.

Źródło: PIP