Poleć znajomemu

Rozpoczął się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Od 21 do 25 października odbywa się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2013 r. Ma na celu zwiększenie świadomości problematyki poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy w Europie. Koordynuje go Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a realizują go jej partnerzy w 28 państwach członkowskich UE oraz poza UE.

Zdaniem Dr Christy Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA: „najskuteczniejsze wyniki w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem organizacji oraz ich poprawie daje aktywne zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli we współpracę z kierownictwem – samo przywództwo nie wystarcza. Przedsiębiorstwa, w których duży udział pracowników połączony jest z dużym zaangażowaniem kierownictwa dziesięć razy częściej mają wdrożoną udokumentowaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Z takiego podejścia wynikają ogromne korzyści, w tym obniżone koszty działalności i zwiększona produktywność, mniej wypadków oraz lepsza prewencja i kontrola zagrożeń w miejscu pracy”.

Działania w ramach Europejskiego Tygodnia skupiają się na zachęcaniu kierownictwa do aktywnego zaangażowania w zmniejszanie ryzyka i zachęcanie pracowników, ich przedstawicieli i innych zainteresowanych stron do współpracy z kierownictwem w celu zmniejszenia zagrożeń. Punkty centralne EU-OSHA i jej partnerzy w ramach kampanii pomagają w koordynacji Europejskiego Tygodnia i organizują wydarzenia w całej Europie.

Na wielojęzycznej (również w języku polskim) stronie internetowej „Partnerstwo dla prewencji” www.healthy-workplaces.eu można znaleźć wiele praktycznych narzędzi, które mogą pomóc organizacjom w poprawianiu zarządzania bhp i zwiększaniu udziału pracowników w miejscu pracy.

Motywacji do działań można również szukać w studiach przypadku, które są doskonałymi przykładami skutecznego zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. Pochodzą z przeróżnych sektorów i branż gospodarki i są przechowywane w łatwej do przeszukiwania bazie online.

W ramach kampanii odbędzie się m.in. konferencja „Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie”, w dniach 29-30 października w Krakowie. O wydarzeniu tym informowaliśmy w tekście „Znamy już laureatów konkursu K&P Safety Culture Award”.

Słowa kluczowe:
BHP