Poleć znajomemu

Samo przydzielenie pracownikom środków ochrony indywidualnej nie wystarczy

Środki ochrony indywidualnej (śoi), jak sama nazwa wskazuje, mają chronić pracownika przed zagrożeniami w środowisku pracy. Jednak nawet najlepsze i najdroższe nie ochronią nikogo, jeżeli nie będą właściwie stosowane. Dlatego pracodawca, po przydzieleniu śoi, powinien poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach, przed którymi ma chronić stosowanie tych środków, a także sposobach ich używania i – jeżeli jest taka potrzeba – zorganizować odpowiednie pokazy.

Pracodawca określa zakres i czas stosowania śoi sposoby postępowania w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, które różnią się od przyjętych zasad. Ułatwić to mogą informacje zawarte w instrukcjach użytkowania konkretnych śoi.

Dodatkowo pracodawca musi udostępnić pracownikom instrukcje użytkowania zastosowanych śoi i upewnić się, czy zapisy w nich zawarte są zrozumiałe dla każdego pracownika. W tym celu może np. opracować oraz udostępnić broszurę zawierającą wykaz stosowanych śoi lub poruszyć tematykę prawidłowego stosowania takich środków podczas szkolenia bhp. Efektem przeprowadzonego szkolenia powinna być zdobyta przez pracowników wiedza, kiedy mają stosować śoi, w jakich przypadkach powinny być one naprawiane lub wymieniane, a także jakie są ograniczenia w ich stosowaniu.

Osoby odpowiedzialne za konserwację i przydzielanie pracownikom śoi również powinny wziąć udział w szkoleniu w zakresie funkcji, jakie spełniają te środki w ochronie życia oraz zdrowia.

Autor: 

dr inż. Adam Pościk

ekspert w zakresie środków ochrony indywidualnej,

adiunkt w Zakładzie Ochron Osobistych

CIOP – PIB