Poleć znajomemu

Solidarność postuluje za zwiększeniem budżetu PIP

Solidarność postuluje za zwiększeniem budżetu PIP

NSZZ „Solidarność” chce zwiększenia budżetu PIP o blisko 8 mln zł. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wystosowało do senatorów apel o wprowadzenie poprawki i zwiększenie budżetu PIP. Członkowie NSZZ „S” zauważają, że wkrótce zwiększa się zakres obowiązków PIP, i aby inspektorzy mogli rzetelnie wypełniać swoje obowiązki konieczne jest poczynienie nakładów na ich pracę.

Najnowszy projekt ustawy budżetowej na 2016 r., którym obecnie zajmuje się Senat, przewiduje ograniczenie finansowania Państwowej Inspekcji Pracy o kwotę blisko 8 mln zł. , Mając to na uwadze Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w skierowanym do marszałka Senatu piśmie, wnosi o uwzględnienie swoich uwag i o wprowadzenie poprawki przywracającej w budżecie PIP kwotę 7.995 tys. zł (w tym wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.750 tys. zł), zmniejszoną w rządowym projekcie budżetu na rok 2016..

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uzasadnia swoje stanowisko tym że:

  • „22 lutego wejdzie w życie zmieniona ustawa Kodeks Pracy, która nakłada na PIP dodatkowe obowiązki.”
  • „Ponadto na etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o PIP, nakładający dodatkowe obowiązki i uprawnienia. Celem tych zmian jest przeciwdziałanie patologiom rynku pracy, dlatego PIP wymaga wzmocnienia.”
  • Zwiększanie z jednej strony zadań i uprawnień Inspekcji przy jednoczesnym zmniejszaniu środków finansowych na jej działanie tworzy wrażenie realnego braku woli walki z nadużyciami i patologią występującymi na rynku pracy.”

Sejm przyjął ustawą budżetową na 2016 r., czy teraz Senat uwzględni postulat NSZZ ”Solidarność”, okaże się już niebawem.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Słowa kluczowe:
budżetkontrole PIP