Poleć znajomemu

Sprawozdanie z działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy

Popularyzacja prawa pracy była jednym z głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy od samego początku jej działalności. Jednak dopiero od 2007 r., gdy przyjęto nową ustawę o PIP, prewencja uzyskała formę systemową i stała się konsekwentnie realizowanym procesem.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej poznaliśmy szczegóły działalności PIP na polu prewencji. Ważną rolę odgrywają programy informacyjne, edukacja dzieci i młodzieży jeszcze na poziomie szkolnym. Służą temu materiały dostosowywane do wymagań młodego odbiorcy. Jest to o tyle ważne, że w badaniach przeprowadzonych przez PIP zaledwie co siódmy ankietowany określa swój stan wiedzy w tej dziedzinie jako wysoki lub bardzo wysoki.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Małgorzata Kwiatkowska, zwróciła też uwagę na szczególną rolę kampanii społecznych. Wśród najciekawszych inicjatyw Państwowej Inspekcji Pracy w ostatnich latach wymieniła akcję „Poznaj swoje prawa w pracy”, kontynuowaną w ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę”. Mają one na celu promocję wiedzy z zakresu prawa pracy, a także kultury praworządności w stosunkach pracy. Ważne miejsce zajęły również kampanie na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie i wśród kierowców: „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie” oraz „Nie prowadź bez przerwy”.

W czasie posiedzenie posłowie dyskutowali też o nowych obszarach, które w przyszłości mogłaby objąć działalność prewencyjna PIP.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
PIP