Poleć znajomemu

Strefa niebezpieczna przy prowadzeniu robót drogowych

W przypadku gdy prace wykonywane są w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych pracach, należy miejsce prac zabezpieczyć przed dostępem innych osób. Przy wykonywaniu prac drogowych sprzętem zmechanizowanym trzeba wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy (również miejsce prowadzenia robót drogowych), w którym występują zagrożenia zdrowia lub życia. Należy ją wydzielić, wygrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym i odpowiednio oznakować. Najczęściej będą to znaki graficzne, np. rysunek przedstawiający prowadzone prace i tablice z napisami ostrzegawczymi.

Czasem balustrady wystarczą

Balustrady wydzielające strefę mogą być np. pomalowane barwą ostrzegawczą naprzemiennie pasami koloru białego i czerwonego. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym, liczonym od elementów maszyny (lub jej największego zasięgu), nie może wynosić mniej niż 6 m.

A czasem potrzebni będą ludzie

Przy prowadzeniu robót liniowych często bardzo trudno jest we właściwy sposób wygrodzić strefę niebezpieczną. W takim przypadku na czas prac należy wyznaczyć dodatkowe osoby, które będą nadzorować prowadzone prace.

Autor: Waldemar Klucha
specjalista ds. bezpieczeństwa pracy
w budownictwie