Poleć znajomemu

Stres zawodowy jest najczęstszą przyczyną absencji chorobowej pracowników

Z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy wynika, że stres związany z pracą znalazł się na 2. miejscu wśród problemów, na które uskarżają się pracownicy. Dlatego stres i czynniki go wywołujące należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego w takim samym zakresie, jak inne zagrożenia zawodowe występujące na ocenianym stanowisku pracy.

Ocena ryzyka związana ze stresem zawodowym powinna pozwolić na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są źródła stresu i jaki jest jego poziom?

 • W jaki sposób stres oddziałuje na stan zdrowia pracowników?

 • Jak stres wpływa na przebieg pracy wykonywanej na stanowisku pracy?

 • Jaką wiedzę mają pracownicy na temat sposobów zarządzania (radzenia sobie ze) stresem?

 • Jakie dodatkowe wsparcie konieczne jest dla pracowników doświadczających stresu?

Do określenia stresorów w środowisku pracy informacji – charakteryzowanym przez czynniki materialne i relacje międzyludzkie – służą między innymi:

 • dane techniczne o wykorzystywanych na stanowisku pracy maszynach i urządzeniach,

 • otrzymane od producenta lub dostawcy procedury technologiczne i instrukcje robocze,

 • wyniki pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy,

 • rejestry wypadków przy pracy,

 • rejestry stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń takie choroby,

 • literatura naukowo-techniczna.

Przydatnych informacji mogą również dostarczyć:

 • obserwacja środowiska pracy,

 • obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

 • wywiady z zainteresowanymi pracownikami,

 • analiza czynników psychologicznych, społecznych oraz ich związków z organizacją i środowiskiem pracy,

 • analiza organizacji działań, których celem jest zapewnienie właściwych warunków pracy.

Autor: 

Karolina Główczyńska-Woelke

specjalista ds. bhp

i ergonomii

Słowa kluczowe:
stres w pracy