Poleć znajomemu

Święto Kobiet uhonorowane konferencją „Zdrowie i praca kobiet“

Święto Kobiet uhonorowane konferencją „Zdrowie i praca kobiet“

Zbliżający się Dzień Kobiet przypomina nam o roli kobiety we współczesnym świecie. W tym dniu podkreśla się osiągnięcia kobiet i mówi o równouprawnieniu płci. Jednak w praktyce bywa różnie. Przykładem może być tworzenie stanowisk pracy. W większości są one niestety tworzone pod mężczyzn. Rozróżnienie płci często umyka także w kwestiach bhp.

Choć kobiety stanowią 45% zatrudnionej populacji Unii Europejskiej, to nadal większość miejsc pracy, stanowisk pracy tworzy się pod pracowników mężczyzn. Wpływ na ten proces z całą pewnością ma również uwzględnianie płci w kwestiach związanych z bhp. Aby życie zawodowe kobiet stawało się zdrowsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, konieczne jest uwzględnianie problematyki płci w kwestiach BHP.

Konferencja z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w dniach 4–6 marca br. Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) zorganizował międzynarodową konferencję „Zdrowie i praca kobiet“. Konferencja odbyła się w siedzibie ETUI (International Trade Union House) w Brukseli.

Podczas konferencji odbyło się 6 warsztatów którym przyświecała jedna idea „dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu poprawy warunków pracy i zdrowia kobiet oraz równości kobiet i mężczyzn”.

W wydarzeniu tym swój udział miała również Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA współpracowała w jego tworzeniu. Zorganizowała też warsztat „Płeć, zdrowie i bezpieczeństwo starzejących się pracowników“.

Kobiety a zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

EU-OSHA zwraca uwagę, że zarówno w kwestii pracy, jej warunków oraz traktowania przez społeczeństwo widać często różnice między kobietami a mężczyznami. Podkreśla też, że czynniki te mogą wpłynąć na zagrożenia, z którymi stykają się w pracy obie płcie. To także stanowi o różnym podejściu, które należy przyjąć do oceny i kontrolowania zagrożeń na stanowiskach pracy.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują:

  • podział na zawody, w których częściej zatrudniana jest jedna lub druga płeć, a zatem podział również na zagrożenia typowe dla tych zawodów,
  • różnice pod względem fizycznym między kobietami a mężczyznami, szczególnie pod względem rozmnażania,
  • różnice w zakresie obowiązków domowych.

Według wskazań EU-OSHA ważne jest rozpoznanie tych różnic aby tworzyć zdrowe i bezpieczne stanowiska pracy dla kobiet. Istotne jest też podejście do bhp uwzględniające problematykę płci.