Poleć znajomemu

Świeże powietrze jest potrzebne również maszynom

Wietrzenie pomieszczeń może być realizowane poprzez otwieranie okien. Nowoczesne okna mogą być hermetyczne, więc pracownicy powinni zostać pouczeni o sposobie rozszczelniania takich okien. Okna i świetliki przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń należy wyposażyć w urządzenia pozwalające na ich otwieranie w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.

Zasady obowiązujące podczas wietrzenia pomieszczeń

  • Jednostronne wietrzenie pomieszczeń ma zastosowanie wówczas, gdy głębokość pomieszczenia nie jest większa niż 8,4 m (wtedy wietrzenie jest wystarczające).

  • Okna powinny być wyposażone w lufciki w górnej jego części lub w jednym z jego dolnych rogów (niekorzystne jest umiejscowienie lufcików w środku okna, bo zimne powietrze wlatuje wtedy bezpośrednio do pomieszczenia).

  • Należy pamiętać, że powietrze potrzebne jest nie tylko pracownikom lecz także maszynom i urządzeniom do ich właściwej pracy oraz do rozrzedzania nagromadzonych substancji szkodliwych dla ludzi.

  • Przy sporadycznym wietrzeniu powinno się szczególnie uważać, aby nie powstały żadne lokalne przeciągi i aby odpływ powietrza był prawidłowy.

  • Świeże powietrze doprowadzane do stanowisk pracy przez system wentylacji powinno być zasysane z miejsc, w których powietrze nie jest zanieczyszczone.

Słowa kluczowe:
okna