Poleć znajomemu

Szanuj życie w rolnictwie

26 maja zainaugurowano 3-letnią kampanię informacyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Jej celem jest ograniczenie ryzyka wypadkowego na wsi oraz poprawa ochrony zdrowia rolników i ichrodzin. Kampania jest realizowana we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowa kampania została ogłoszona podczas targów Zielone Agro Show w Kąkolewie k. Grodziska Wielkopolskiego. Przedstawiciele organizatorów kampanii, przybliżając cele przedsięwzięcia, zaapelowali do rolników o stosowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Podczas inauguracji został przeprowadzony konkurs wiedzy o bhp dla młodzieży ze szkół rolniczych ponadgimnazjalnych, a dyrektorzy szkół otrzymali podziękowania za zaangażowanie i współpracę przy realizacji działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Warte podkreślenia jest, że w ubiegłym roku aż 92 rolników zginęło podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Tragiczne wypadki w rolnictwie indywidualnym każdego roku liczy się w tysiącach.

Kampania adresowana jest przede wszystkim do rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także do wszystkich osób, pracujących w gospodarstwach rolnych, takich jak praktykanci, osoby pracujące dorywczo.

Zadania tegorocznej edycji kampanii to:

  • popularyzacja wśród rolników wiedzy na temat zagrożeń wypadkowych i chorobowych związanych z praca rolniczą, a także zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych,

  • inicjowanie zmian postaw dotyczących kultury bezpiecznej pracy – promowanie poglądu, że za bezpieczeństwo odpowiedzialne są wszystkie osoby mieszkające, przebywające i pracujące na terenie gospodarstwa rolnego, każdy we własnym zakresie,

  • zachęcenie uczniów i studentów szkól rolniczych do zdobywania podstawowej wiedzy nt. prewencji wypadkowej w rolnictwie, a także kreowanie pożądanych postaw na etapie przygotowania do wykonywania czynności związanych z produkcją rolniczą – edukacja, praktyki, przyuczanie do zawodu,

  • przeciwdziałanie angażowaniu dzieci do prac narażających je na utratę zdrowia i życia poprzez uświadamianie dzieciom oraz rodzicom i opiekunom negatywnych skutków wykonywania prac niebezpiecznych i szkodliwych,

  • upowszechnianie wśród opinii publicznej statystyk dotyczących skali problemu, w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków w rolnictwie.

Słowa kluczowe:
BHP