Poleć znajomemu

Teraz komisja zajmie się odszkodowaniami dla funkcjonariuszy

Jak już informowaliśmy, 23 lipca na posiedzeniu Sejmu 23 lipca w dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Wniosek został rozpatrzony, a projekt skierowany do dalszych prac w Komisji Spraw Wewnętrznych.

Przypominamy, że projekt systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Jeżeli jednak funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji, odszkodowanie będzie przysługiwać.

Projekt przewiduje kilka sytuacji, w których funkcjonariusz bądź funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Będzie ono przysługiwać, gdy funkcjonariusz pozostając w służbie doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku. Inną przesłanką do otrzymania odszkodowania będzie doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby powstałej w czasie służby lub nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby. Odszkodowanie będzie też przyznawane, gdy funkcjonariusz zmarł wskutek choroby powstałej w czasie służby lub w ciągu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu z powodu tej choroby, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby.

Zmienione zostały zasady określania jednorazowego odszkodowania – za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Podstawą do obliczenia wysokości odszkodowania ma być przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty jak dotąd. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie będzie można zwiększyć.

Określono także m.in. wysokość jednorazowego odszkodowania w przypadku, gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. Odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność.