Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Poszkodowany lub członkowie rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika, po zapoznaniu z treścią protokołu powypadkowego, (ale przed jego zatwierdzeniem) mogą zasygnalizować zamiar skorzystania z prawa do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do treści przedłożonego protokołu. Wtedy zespół powypadkowy powinien porozumieć się z nimi odnośnie terminu, w którym uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym zostaną przekazane zespołowi powypadkowemu.

Najlepiej by było, aby okres niezbędny do tego, aby osoba uprawniona mogła zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego i zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole (oczywiście przed jego zatwierdzeniem) zespół powypadkowy uwzględnił w ramach 14 dniowego terminu na sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Mając na względzie to, że wymieniony 14 dniowy termin jest terminem o charakterze instrukcyjnym, jego niedotrzymanie z powodu wydłużenia okresu niezbędnego dla zgłoszenia uwag i zastrzeżeń może być poczytane za uzasadnioną przyczynę opóźnienia ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Nie ma przeszkód aby poszkodowany w wypadku zastrzegł np. 7-dniowy termin na wniesienie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Podstawa prawna 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).