Poleć znajomemu

TESLA chce być najbezpieczniejszą fabryką samochodową świata

TESLA chce być najbezpieczniejszą fabryką samochodową świata

W fabryce Tesla jest bezpieczniej niż w większości fabryk motoryzacyjnych na świecie. To oczywiście zdanie samych przedstawicieli Tesla. Dowodem tego mają być dane przedstawione w oświadczeniu firmy dotyczące m.in. wypadków przy pracy oraz działań w zakresie bhp. Czy faktycznie tak jest, zobacz czym chwali się Tesla i jak Elon Musk, obecnie główny architekt firmy, dyrektor generalny chce zapobiegać wypadkom przy pracy i poprawia warunki pracy.

Celem podejmowanych przez firmę Tesla działań w zakresie bhp jest zero wypadków z udziałem ludzi. Sam Elon Musk postanowił zająć się kwestiami bezpieczeństwa i osiągnięciem wytyczonego celu. W mailu do kierowników informuje, że chce być osobiście wzywany do każdego wypadku w fabryce. Takie działanie ma mu pomóc zidentyfikować słabe punkty i znaleźć źródło problemu oraz jego rozwiązanie.

Firma Tesla wydała oświadczenie, w którym przedstawiła dane na temat warunków pracy panujących jej zakładach. Jest to odpowiedź na zarzut złych warunków pracy. W oświadczeniu tym przestawiła również swoje plany na dalsze działania w zakresie poprawy warunków pracy. 

Mniej i mniej wypadków = zero wypadków przy pracy

Tesla – firma z branży automotive, zatrudniająca w fabryce przy linii produkcyjnej przeszło 10 000 osób (łączna liczba pracowników w całej firmie przekracza 30 000), chce aby jaj fabryka stała się najbezpieczniejsza firmą tej branży na świecie. Przy tak dużej fabryce postawiony cel nie łatwo będzie osiągnąć. Jak wiemy najczęściej to człowiek bywa najsłabszym ogniwem i drobne wypadki po prostu się zdarzają.

Jednak, jak informuje Tesla, łączny wskaźnik wypadków podlegających zgłoszeniu (TRIR – ang. Total Recordable Incident Rate) w fabryce we Fremont wynosi mniej niż 3,3. Natomiast w branży automotive wskaźnik ten utrzymuje się na średnim poziomie 6,7. Stąd więc twierdzenie, że fabryka Tesli jest bezpieczniejsza niż większość fabryk samochodowych na świecie. Jednocześnie przedstawiciele firmy podkreślają, że w ciągu ostatniego roku Tesla obniżyła liczbę wypadków, nawet tych drobnych, o 30%.

Bezpieczna produkcja od podstaw

Na tym jednak nie koniec. Firma podejmuje dalsze intensywne działania nad poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy w swoich fabrykach. Jednym z takich działań jest uproszczenie produkcji nowego samochodu, który niebawem wejdzie na rynek, co ma zapewnić lepsze bezpieczeństwo pracownikom. Już na etapie jego projektowania został pomyślany, aby być możliwie najprostszym w montażu. Natomiast podczas organizowania i projektowania linii produkcyjnej inżynierowie blisko współpracowali z zespołem odpowiedzialnym za ergonomię pracy w fabryce. Stworzono symulację, która pokazała, w którym momencie i miejscu pracownik montujący musiałby się nadmiernie schylać lub daleko po coś sięgać. Zebrane dane pozwoliły na takie zaprojektowanie elementów samochodu i samej linii produkcyjnej, aby sytuacje te wyeliminować.

Zespoły ds. bezpieczeństwa i sami pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem

Kolejnym krokiem było powołanie w Tesla specjalnych zespołów ds. bezpieczeństwa, które nadzorują prace w fabryce i regularnie zgłaszają swoje uwagi. Zadaniem każdego z działów firmy jest też wdrażanie ulepszeń procedur wpływających na bezpieczeństwo pracowników.

Jak chwali się Tesla w wyniku podjętych już działań liczba wypadków przy pracy w ciągu roku, po których pracownicy byli czasowo niezdolni do pracy, zmalała o 52%, a ogólna liczba wypadków w fabryce spadła o 30%.

W Tesla nie spoczywają na laurach i nieustannie wprowadzają nowe usprawnienia procedur, rozmawiają z pracownikami i rozważają ich sugestie, to przecież oni stoją na pierwszej linii.