Poleć znajomemu

Ujednolicono przepisy dotyczące szkoleń osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

14 października ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (tekst pierwotny: Dz.U. nr 17, poz. 104 ze zm.).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej aktu.

Tekst jednolity został ogłoszony obwieszczeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 28 maja 2013 r. i od teraz znajdziemy go w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 1210.

Uwzględnia dotychczasowe zmiany wprowadzone:

  • rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 8 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. z 2012 r. poz. 167) oraz

  • rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 3 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. z 2013 r. poz. 47).

Słowa kluczowe:
świadectwa energetyczne