Poleć znajomemu

Usytuowanie kotłowni

Do ogrzewania zakładów, szkół i innych budynków użyteczności publicznej, niezasilanych z miejskiej sieci centralnego ogrzewania, przeważnie używane są kotły wodne – na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym warto przypomnieć sobie podstawowe zasady usytuowania kotłowni.

Na potrzeby poniższego tekstu kotły zostały podzielone na 5 kategorii:

  1. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW.
  2. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 kW.
  3. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW.
  4. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 30 kW do 2000 kW.
  5. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 2000 kW.

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien się znajdować w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.

Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużlownia mają być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania żużla i popiołu. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stałypobyt ludzi, w tym również w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach,a także w innych miejscach, o których mowa niżej.

Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 30 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu w piwnicylub na najniższej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynkuwolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię.

Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 2000 kW powinny być instalowane w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek ten dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.

Autor: Waldemar Klucha
specjalista ds. bezpieczeństwa pracy