Poleć znajomemu

Uwaga na Polską Inspekcję Pracy

W ostatnim czasie przedsiębiorcy i pracodawcy otrzymują pisma od Polskiej Inspekcji Pracy, nieistniejącej instytucji podszywającej się pod Państwową Inspekcję Pracy. Korespondencja ta ma na celu wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem wystawienia certyfikatu, niezbędnego podczas ewentualnej kontroli.

Warto przypomnieć, że oficjalnym organem kontroli i nadzoru jest w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy, która nie pobiera żadnych opłat za czynności kontrolno-nadzorcze. Zajmuje się działaniami prewencyjno-promocyjnymi wśród pracodawców i przedsiębiorców, prowadzi też program DYPLOM PIP, którego regulamin można znaleźć na stronie internetowej. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne, a pracodawcy, którzy go ukończą, otrzymują odpowiedni dyplom.

Należy pamiętać, że Państwowa Inspekcja Pracy nie wydaje certyfikatów, więc nie wymaga też od pracodawców, by okazywali je w toku kontroli. Wszelkie materiały promocyjne i publikacje wydawane przez Państwową Inspekcję Pracy są dystrybuowane bezpłatnie, a wersję elektroniczną broszur i ulotek można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej www.pip.gov.pl

Przykład oszustwa tutaj.

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
oszustwoPIP