Poleć znajomemu

W Polsce można dobrze dbać o bezpieczeństwo pracowników. Oto przykład

W międzynarodowym konkursie CEMEX w zakresie bhp biorą udział oddziały tej firmy z całego świata. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – najlepszy kraj, region w zakresie bhp oraz największe postępy w bhp również dla kraju i regionu. Rozstrzygnięcie konkursu za rok 2012 przyniosło firmie CEMEX Polska aż 5 nagród.

CEMEX Polska został wyróżniony w następujących kategoriach:

  • NAJLEPSZY KRAJ CEMEX powyżej 500 pracowników.

  • I miejsce w kategorii KRUSZYWA jako NAJWIĘKSZE POSTĘPY w bhp dla Regionu Południowego CEMEX Polska.

  • II miejsce w kategorii CEMENT jako NAJLEPSZY ZAKŁAD pod względem bhp dla Cementowni Rudniki.

  • II miejsce w kategorii TRANSPORT I LOGISTYKA jako NAJLEPSZA DYWIZJA TRANSPORTOWA pod względem bhp dla Logistyka CEMEX Polska.

  • III miejsce w kategorii KRUSZYWA jako NAJLEPSZY REGION pod względem bhp dla Regionu Północnego CEMEX Polska.

CEMEX reprezentuje branżę budowlaną, która charakteryzuje się występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników i jak wskazują statystyki – dużą liczbą wypadków przy pracy. Jest to branża podwyższonego ryzyka zawodowego. Dlatego też bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla tej firmy najwyższym priorytetem, według którego realizuje swoją działalność biznesową.

CEMEX Polska konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy pracowników, podwykonawców, kierowców przewożących produkty oraz wszelkich innych osób współpracujących. W tym celu wdraża specjalistyczne programy zarządzania bhp, odpowiednio identyfikuje oraz zarządza zagrożeniami oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Firma opracowała program Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy mający na celu zwiększenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, osób dozoru oraz najwyższego kierownictwa w prewencję przeciw wypadkom. Głównym filarem programu jest odczuwalne i silne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, wykazywane przez liderów na każdym szczeblu organizacji. Zaangażowanie kierownictwa daje możliwość egzekwowania przepisów i zasad bhp oraz wewnętrznych standardów zawartych w poszczególnych elementach Systemu Zarządzania BHP CEMEX.

W 2012 roku CEMEX Polska zajął I miejsce w polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, w obszarze bhp za silne przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aktywne zaangażowanie pracowników w kwestie związane z bhp.

Słowa kluczowe:
BHP