Poleć znajomemu

Wskazówki dotyczące magazynowania oleju opałowego

Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku.

Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku mają być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.

W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki muszą być tego samego rodzaju i wielkości, przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3.

W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana, na części lub całości pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika.

Dopuszcza się w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niż 1 m3, pod warunkiem:

  • umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła,
  • oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie,
  • umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy.

Wanna wychwytująca nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemożliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym typu dwupłaszczowego.

Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:

  1. wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę,
  2. okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe.

Nie może w nim być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne. Używane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego trzeba chronić przed elektrycznością statyczną.

Do przechowywania oleju mogą być stosowane: zbiorniki z tworzyw sztucznych, stalowe jedno- lub dwupłaszczowe. W pomieszczeniu magazynowym nie mogą być montowane urządzenia sanitarne i kratki ściekowe poza wyposażonymi w separatory cieczy palnych. Zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz rurociągi z tworzyw sztucznych powinny mieć zapewnione odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej. Zbiorniki stalowe trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie od wewnątrz i od zewnątrz i wyposażyć we wskaźniki poziomu oleju.

Autor: Waldemar Klucha
specjalista ds. bezpieczeństwa pracy