Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Wymagania związane z ręcznymi pracami transportowymi

Jednym z obowiązków pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych jest przeszkolenie go w dziedzinie bhp, w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Przed rozpoczęciem pracy przez pracownika wykonującego ręczne prace transportowe powinien on również uzyskać od pracodawcy informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, tj. masy i położenia środka ciężkości, zwłaszcza gdy masa jest nierównomiernie rozłożona oraz informacje o wszystkich aspektach bhp oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, zwłaszcza kręgosłupa.

Ważne

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być:

 • równa,

 • stabilna i

 • nieśliska,

a drogi i ciągi komunikacyjne muszą być:

 • drożne,

 • niezastawione np. składowanymi materiałami, pojemnikami.

Maksymalna masa przenoszonych przedmiotów

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać 30 kg przy pracy stałej. Przy pracy dorywczej dopuszczalna masa wzrasta do 50 kg.

Ważne

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Czynności zabronione

Nie można ręcznie podnosić i przenosić ciężarów o masie przekraczającej:

 • 12 kg – przy pracy stałej,

 • 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Zabronione jest również ręczne przenoszenie pod górę (po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m) ciężarów o masie przekraczającej:

 • 8 kg – przy pracy stałej,

 • 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią zabronione są prace:

 • wymienione wcześniej, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,

 • w pozycji wymuszonej,

 • w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

Autor: 

Waldemar Klucha

specjalista ds. bezpieczeństwa pracy