Poleć znajomemu

Zbliża się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Zbliża się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia jest dniem poświęconym pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub u których rozpoznano chorobę zawodową. Jest to międzynarodowe święto, a w Polsce uchwałą Sejmu RP z 9 lipca 2003 r. (Mon. Pol. nr 37, poz. 513) zostało ustanowione jako Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W tym roku głównym tematem obchodów będzie profilaktyka chorób zawodowych. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy spośród ponad 2 milionów zgonów związanych z pracą każdego roku jedynie 321 tysięcy jest spowodowana wypadkami. Pozostałe to zgony wywołane chorobami zawodowymi. Wynika z tego, iż 5,5 tys. osób dziennie traci życie w wyniku chorób zawodowych. Niewystarczająca profilaktyka chorób zawodowych ma głębokie negatywne skutki nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale także dla społeczeństwa ze względu na ogromne koszty jakie generuje, zwłaszcza w obszarze wydajności i obciążania systemów zabezpieczeń społecznych. Profilaktyka jest bardziej efektywna i mniej kosztowna niż leczenie i rehabilitacja.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy podejmowane są różne działania z nim związane. Przykładowo, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie organizuje konferencję poświęconą wypadkom przy pracy oraz ich społecznym i ekonomicznym skutkom, na którą zaprasza pracodawców, pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli organizacji pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych oraz wszystkich zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa pracy. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia w godzinach 10 – 14 w siedzibie delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

Słowa kluczowe:
BHPochrona zdrowia