Poleć znajomemu

Zgłoś się do Konkursu Dobrych Praktyk EU-OSHA

Zgłoś się do Konkursu Dobrych Praktyk EU-OSHA

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy otworzyła Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017 – można już zacząć zgłaszać nominacje. Sam udział już w takim konkursie to prestiż, a zdobycie wyróżnienia nie jest niemożliwe. Polskie firmy i instytucje coraz częściej z powodzeniem biorą udział w konkursie otrzymując nagrody i wyróżnienia.

Można już zgłaszać nominacje do Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017. W ramach kampanii na lata 2016–2017 „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” EU-OSHA chce dowiedzieć się, czy Państwa firma/organizacja aktywnie zarządza bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej oraz promowania zrównoważonego życia zawodowego.

Wszystkie zgłoszenia krajowe – niezależnie od wielkości organizacji lub sektora – są najpierw oceniane przez odpowiedni krajowy punkt centralny, który może udzielić dodatkowych szczegółowych informacji na temat sposobu zgłoszenia.

Celem kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest podniesienie świadomości nt. efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec pracy zawodowej. Natomiast sam konkurs dobrych praktyk będący częścią kampanii ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji prowadzących aktywne zarządzanie BHP w kontekście starzenia się pracowników.

W ubiegłym roku jednym z laureatów konkursu dobrych praktyk, w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2014–2015 Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy, był na 7 miejscu Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie z opracowaniem „Lepsza komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze stresem wśród funkcjonariuszy więziennych”

Rozstrzygnięcie konkursy i ceremonia wręczenia nagród w odbędzie się w kwietniu 2017 r. Wówczas to zwycięzcy odbiorą nagrody, a nagrodzone i dostrzeżone przykłady zostaną umieszczone w publikacji, która będzie szeroko rozpowszechniona w całej Europie i promowana na stronie internetowej Agencji.