Poleć znajomemu

Zostań "Młodym inspektorem pracy"


Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych na temat wiedzy o bezpieczeństwie pracy w budownictwie. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Konkurs ma sprawdzić praktyczną wiedzę uczestników w zakresie znajomości zagrożeń na placach budów, m.in. poprzez ocenę materiału zdjęciowego z kontroli inspektorów pracy, a także zasad stosowania środków ochrony indywidualnej w budownictwie.

Konkurs składa się z 2 etapów:

  • szkolnego i
  • wojewódzkiego.
Dyrektor szkoły przeprowadza wewnętrzne eliminacja i następnie przesyła zgłoszenie udziału uczniów w konkursie do OIP  w Opolu w terminie do 15 marca 2013 r.

Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu

Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 C, w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Laureat pierwszego miejsca na szczeblu województwa opolskiego - „Młody inspektor pracy”, oprócz nagród rzeczowych, zostanie zaproszony wraz z opiekunem do udziału w jednodniowej kontroli poprowadzonej przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, można uzyskać pod numerem telefonu Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Opolu: 77 47 00 916. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://www.opole.oip.pl/.