Poleć znajomemu

Zostań pracodawcą przyjaznym pracownikom

Zostań pracodawcą przyjaznym pracownikom

Wystartowała IX edycja ogólnopolskiej akcji „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jest to inicjatywa NSZZ „Solidarność”. W konkursie może wystartować każda firma, która przestrzega bezpieczeństwa i standardów prawa pracy. Zgłoszenia przyjmowane są od 8 lipca do 15 października 2016 r. Dowiedź się więcej na temat konkursu, może to Twoja firma uzyska certyfikat„Pracodawca Przyjazny Pracownikowi”.

Już po raz IX NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolski konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W konkursie tym poszukiwane sąfirmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego.

Jak przystąpić do konkursu?

Do konkursu firmę może zgłosić zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia może dokonać również zarząd przedsiębiorstwa, przy poparciu organizacji związkowej. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną.

Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ "Solidarność". – Kryteriami, jakie weźmiemy pod uwagę, jest preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Zakład, firma który zdobędzie certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi” może posługiwać się nim przez 3 lata. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Niestety certyfikat można stracić w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Kiedy i gdzie wysłać zgłoszenie?

Ankiety zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 października br. na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Honorowy Patronat nad konkursem „Pracodawca przyjazny Pracownikom” objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Źródło:

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/