Poleć znajomemu

ZUS przypomina: pracodawca też może skontrolować zwolnienia lekarskie

Kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich, oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą prowadzić także pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób. ZUS przypomniał o tym uprawnieniu pracodawców przy okazji ostatnio przeprowadzonej kontroli zwolnień lekarskich w III kwartale tego roku, która wykazała wiele nadużyć.

Lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60 poz. 636 ze zm.).

W III kwartale 2013 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 114,8 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 90,4 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła ponad 6 mln zł.

Od stycznia do września 2013 r. lekarze orzecznicy łącznie przeprowadzili 368 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 48,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 265,3 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 16,2 mln zł.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

Pracownicy ZUS-u w III kwartale 2013 r. w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich skontrolowali prawie 37 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie ponad 1,3 mln zł.

Od początku roku do końca III kwartału 2013 r. skontrolowano prawie 120 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 4,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie blisko 4,5 mln zł.

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego

Wspomniana wcześniej ustawa wprowadza również możliwość ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2013 r. obniżono wypłaty o prawie 40 mln zł., natomiast w okresie I-IX 2013 r. obniżono wypłaty łącznie o ponad 137 mln zł.

Obniżenie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego

Kolejnym elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w III kwartale 2013r. obniżono wypłaty zasiłków o prawie 1,7 mln zł., a od początku roku o ponad 6 mln zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2013 r. wyniosła niecałe 49 mln zł, a w okresie od stycznia do września 2013 r. – prawie 164 mln zł.

Słowa kluczowe:
ZUSzwolnienie lekarskie