Poleć znajomemu

ZUS wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy

ZUS wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy. Program stał się tak popularny wśród przedsiębiorców, że w budżecie ZUS na 2017 r. zabrakło pieniędzy na zrealizowanie wniosków wszystkich chętnych.

ZUS w wydanym przez siebie komunikacie informuje, że od 6 lutego br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Zainteresowanie podniesieniem bezpieczeństwa w pracy przy wsparciu finansowym ZUS jest na tyle duże, że złożone wnioski przekraczają pulę pieniędzy jaką dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku. – czytamy dalej w komunikacie.

Jak podaje ZUS od początku realizacji Programu dofinasowania działań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy Zakład przyjął ponad 10 tys. wniosków, zawarł ponad 1,1 tys. umów i rozliczył ponad 900 projektów, które ograniczyły czynniki uciążliwe i szkodliwe na stanowiskach pracy ponad 19 tysięcy pracowników.

W ramach tak popularnego wśród przedsiębiorców programu ZUS dofinansowaniu podlegają projekty:

 • doradcze,
 • inwestycyjne,
 • inwestycyjno-doradcze.

Kto może liczyć na dofinasowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy i w jakiej kwocie? 

Do programu może przystąpić każdy płatnik składek, tzn. każdy może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania projektu. Wysokość dofinansowania zależna jest od wielkości firmy, czyli od liczby osób zatrudnionych, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Jeżeli mowa o mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających od 1 do 9 osób, taki płatnik mógł liczyć na dofinansowanie nawet 90% budżetu projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W przypadku inwestycyjno-doradczych maksymalna kwota dofinansowania wynosiła nawet 140 tys. zł.

Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 10- 49 pracowników) mogły liczyć na dofinasowanie przez ZUS do 80% budżetu składanego projektu w przypadku projektu:

 • doradczego jest to kwota do 60 tys. zł;
 •  inwestycyjnego 15 tys. zł;
 • inwestycyjno-doradczego 210 tys. zł.

Na jeszcze wyższe kwoty dofinasowania mogą liczyć średnie i durze przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób mogą w przypadku projektów inwestycyjno-doradczych liczyć nawet na 340 tys. zł dofinasowania z ZUS. Natomiast giganci zatrudniający powyżej 250 pracowników mogą otrzymać z ZUS na realizacje swojego projektu inwestycyjno-doradczego nawet pół mln. zł.

Jaka jest procedura uzyskania dofinansowania projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy? 

Sama procedura dofinansowania wygląda następująco:

 1. Złożenie przez przedsiębiorcę do ZUS wniosku o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej;
 2. Ocena przez ZUS wniosku pod względem formalnym;
 3. Ocena merytoryczna przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych;
 4. Podpisanie pomiędzy ZUS a Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w przypadku pozytywnej oceny wniosku;
 5. Przekazanie pierwszej transzy dofinansowania na konto Wnioskodawcy – w ciągu 14 dni od podpisania umowy;
 6. Odbiór zrealizowanego projektu przez eksperta;
 7. Wypłata drugiej transzy dofinansowania – w ciągu 30 dni od odbioru projektu.

Jak wyjaśnia ZUS „Wnioski złożone do 6 lutego 2017 r. będą podlegać ocenie formalnej, dokonywanej przez pracownika Zakładu oraz ocenie merytorycznej dokonywanej przez eksperta z dziedziny, której projekt dotyczy. Natomiast same umowy na realizację projektów, po pozytywnej ocenie wniosku, mają być podpisywane do wyczerpania puli pieniędzy." - podał ZUS.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek