Poleć znajomemu

Czy do pracy z tabletem należy zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne?

W przeszłości pracownicy podczas pracy korzystali z monitorów ekranowych typu CRT. Obecnie pracownik może wykonywać pracę nie tylko wpatrując się w ekran nowoczesnego monitora LCD, ale również korzystając z urządzenia mobilnego, jakim jest tablet. Rodzi się więc pytanie, czy wykorzystywanie w procesie pracy tabletu może wiązać się z koniecznością zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych?

Wykonywanie pracy w warunkach biurowych wiąże się z koniecznością przetwarzania dużych ilości informacji. Coraz części wyświetlane są one na monitorach ekranowych.

Monitor ekranowy to nic innego jak urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

Zatem monitorem ekranowym będzie zarówno urządzenie wyświetlające obraz w starej technologii CRT czy obecnie popularnej LCD.

Definicja monitora ekranowego wydaje się być bardzo pojemna - „urządzenie do wyświetlania informacji”. Obecnie urządzeniem do wyświetlania informacji może być również tablet, a nawet telefon komórkowy. Czy jednak stosowanie takich urządzeń, jak tablet może być podstawą do zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych – przyjmując, że są to wprawdzie urządzenia (systemy) przenośne, ale przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy?

Tablet a monitor ekranowy – czy to to samo?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy zauważyć, iż mimo bardzo ogólnej definicji monitora ekranowego każdy monitor ekranowy powinien spełniać dodatkowe cechy wynikające z minimalnych wymagań bhp oraz ergonomii. W szczególności mowa tutaj o regulacjach ustawienia monitora – w zakresie pochylenia ekranu do przodu i do tyłu, monitor powinien ponadto umożliwiać obrót wokół własnej osi w obu kierunkach. Trudno tym samym przyjąć, że tablet jest monitorem ekranowym – niezależnie od tego, że jest urządzeniem umożliwiającym wyświetlanie informacji z wykorzystaniem takiej samej technologii, jak monitor ekranowy podłączany do komputera stacjonarnego czy laptopa.

Przesłanki obowiązku zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych

Zasadą jest, że okulary korekcyjne są niezbędne gdy wynika to z zaleceń lekarza, który w związku z wynikami przeprowadzonego badania okulistycznego, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej uzna, że istnieje potrzeba stosowania przez pracownika okularów w związku z pracą przy monitorze ekranowym.

Drugą przesłanką, która powinna być spełniona aby mówić o obowiązku wyposażenia pracownika w okulary, jest świadczenie pracy przed monitorem przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Ważne

Uwzględniając powyższe, wątpliwe jest zalecenie zapewnienia okularów korekcyjnych w sytuacji gdy w procesie w pracy wykorzystywany jest tablet, a nie monitor ekranowy. Warto jednak aby pracodawca sporządzając skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie opisując podstawowe czynności wykonywane przez pracownika wyeksponował fakt wykorzystywania tabletu w ramach realizowanych obowiązków pracowniczych.

Tablet zamiast monitora

Nie będzie dopuszczalnym postępowaniem zamiana tradycyjnych monitorów ekranowych i zastąpienie ich tabletami. Taka sytuacja mogłaby być zakwalifikowana przez inspektora pracy jako obejście przepisy rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zarówno w kwestii zapewnienia pracownikowi właściwych ergonomicznych warunków pracy, jak również obejścia przepisów dotyczących zapewnienia okularów korekcyjnych.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.