Poleć znajomemu

PIP zaleca bezpieczny powrót do pracy

Zgodnie z komunikatem PIP zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. W związku z tym PIP, w krótkim opracowaniu, przybliża podstawowe kwestie związane z technicznym bezpieczeństwem pracy. Co ciekawe mimo zbliżającego się w ocenie GIP powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy – nie ma żadnego komunikatu, który zapowiadałby powrót PIP do normalnego funkcjonowania.

Niezależnie od faktu, czy zagrożenie związane z COVID-19 przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy – tak przynajmniej wynika z zapewnienia Głównego Inspektora Pracy. Czym jest „normalne funkcjonowanie” – tego niestety komunikat GIP nie wyjaśnia. Zgodnie z przyjętym na gruncie słownika języka polskiego znaczeniem, „normalny” to taki jaki powinien być, najczęściej spotykany, typowy. Czy zatem normalne funkcjonowanie gospodarki i zakładów pracy to powrót do ich funkcjonowania w typowej rzeczywistości sprzed epidemii? Czy może chodzi o „nową normalność”, uwzględniającą niewidoczne z pozoru zagrożenie? Chyba w grę wchodzi ta druga opcja – jak należy się domyślać.

PIP zaleca zacząć od aktualizacji oceny ryzyka

Bezpieczny powrót do pracy powinien wiązać się w ocenie GIP z właściwymi środkami prewencyjnymi, które pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji. W ocenie GIP podobnie, jak w normalnych warunkach pracy, także w czasie obowiązywania ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.

Należy zatem przeprowadzić aktualizację oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z zaleceniami GIP, po aktualizacji oceny ryzyka, kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Co istotne, przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Zachowanie dystansu ważne również w czasie pracy

Zalecenia GIP dotyczą również w kwestii minimalizowania narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy. W początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując wideokonferencje), a nie osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych. Niezbędne jest redukowanie na tyle na ile jest to możliwe kontaktu fizycznego między pracownikami. Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń). Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni (cokolwiek to oznacza), istotne jest, by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo.

Szkoda, że komunikat Głównego Inspektora Pracy nie odnosi się do praktycznych problemów z jakimi mają do czynienia pracodawcy, np. do kwestii pomiaru temperatury pracowników, postępowania w przypadku gdy pracownik ma symptomy mogące sugerować na chorobę, sposobu organizowania pracy zdalnej w kontekście zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzonych w okresie epidemii postępowań wypadkowych, obowiązków pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w czasie epidemii.

Zobacz:

Komunikat GIP mówi o zbliżającym się czasie powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki, zakładów pracy. Nie wynika jednak z niego kiedy zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą mogli liczyć na pełną aktywność Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto zatem na chwilę obecną będzie kontrolował i organizował bezpieczny powrót do pracy? – Wydaje się, że tym zadaniem zajmie się tylko funkcjonująca w zakładach pracy służba bhp oraz społeczna Inspekcja pracy. Kto wie, może doświadczenia wyniesione z epidemii skłonią do szerokiej refleksji w zakresie głębokiej transformacji państwowego systemu kontroli i nadzoru w zakresie przestrzegania prawa pracy.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.