Poleć znajomemu

Program profilaktyczny PIP w szkołach

Nowy rok szkolny rusza w zupełnie nowych warunkach organizacyjnych niż zwykle. Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno nauczycielom, jak również uczniom, Państwowa Inspekcja Pracy ma zamiar zaangażować się w działania ramach programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole".

W tym szczególnie trudnym okresie Główny Inspektor Pracy wystąpił z inicjatywą, która jak najbardziej zasługuje na uznanie, ale wydaje się być nieco spóźniona. 27 sierpnia 2020 r. GIP zapowiedział uruchomienie od 1 września programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Bezpiecznie w szkole”. Celem zapowiedzianego programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Działania inspektorów pracy mają mieć zasięg ogólnopolski.

Najpierw list z zaproszeniem do udziału w programie

Program rozpocznie wysyłka do dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, w którym znajdą się główne założenia przedsięwzięcia oraz zaproszenie do udziału w nim, w tym do skorzystania z bezpłatnych szkoleń PIP.

Indywidualne szkolenia prowadzone przez inspektorów pracy w szkołach

Kolejnym etapem programu będą indywidualne szkolenia prowadzone przez inspektorów pracy w szkołach, realizowane w uzgodnieniu z dyrekcją placówek. W trakcie szkoleń upowszechniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka. Wparciem tych działań będzie doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe.

Zobacz także:

Zapewne działania zostaną zwieńczone sukcesem

Warto zauważyć, że z zapowiedzi GIP nie wynika, czy bezpieczeństwo pracy w placówkach oświatowych będzie weryfikowane w ramach czynności kontrolnych PIP. Trudno uznać, iż wystarczającymi działaniami są listy, szkolenia i plakaty. Czas pokaże z jakim zaangażowaniem będą przeprowadzane wspomniane indywidualne szkolenia prowadzone przez inspektorów pracy w szkołach – zwłaszcza w tych, które zostaną dotknięte przez koronawirus w sposób bezpośredni i w szczególności będą potrzebowały wsparcia. Ostatecznie i tak dowiemy się o sukcesie programu profilaktycznego, czego gorąco życzę zarówno nauczycielom, uczniom oraz pracownikom PIP zaangażowanym w jego realizację.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.