Poleć znajomemu

Zmiana na stanowisku szefa PIP – co to oznacza dla pracodawców

W ostatnich dniach dużo się mówi o rezygnacji Głównego Inspektora Pracy w związku ujawnieniem, nie do końca jak się wydaje, przejrzystych zasad przyznawania nagród – „za szczególne osiągnięcia”. Należy się zatem spodziewać nowego szefa PIP. Może to oznaczać zmiany nie tylko dla pracowników urzędu, ale również pracodawców.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie dojdzie do zmiany na stanowisku szefa PIP. Co to w praktyce oznacza? Cóż każdy Główny Inspektor Pracy ma swoją wizję urzędu. Jeżeli po raz trzeci z rzędu szefem PIP zostanie związkowiec wywodzący się ze struktur NSZZ Solidarność - wówczas można spodziewać się do pewnego stopnia kontynuacji w zakresie polityki urzędu i priorytetów kontrolnych. Jeżeli jakimś cudem Głównym Inspektorem Pracy zostanie osoba spoza układu związkowego - można spodziewać się całkiem sporych zmian.

Co z kontrolami w związku ze zmianą szefa PIP?

Jak wiadomo GIP kieruje działalnością zarówno Głównego Inspektoratu Pracy ale również okręgowych inspektorów pracy. Nie można zatem wykluczyć, że wraz z nastaniem nowego GIP-a zmianie ulegną proporcje w zakresie poszczególnych tematów kontrolnych realizowanych przez urząd.

Ważne

Warto mieć na względzie, że kontrole inspektorów pracy odbywają się zarówno na podstawie przepisów ustawy o PIP , jak również zarządzeń wydawanych przez GIP-a.

Wraz z powołaniem na stanowisko nowego szefa PIP można spodziewać się przeglądu dotychczasowych zarządzeń oraz wprowadzenia nowych zasad, którymi będą kierowali się inspektorzy. Oczywiście będę miał na uwadze ewentualne modyfikacje w zakresie zasad kontroli - pozwolę sobie na bieżąco o nich informować na blogu (o ile będą ujawniane).

Co z pracą poszczególnych okręgowych inspektoratach pracy po zmianie szefa PIP?

Główny Inspektor Pracy ma decydujący głos w sprawie obsady kierowniczych stanowisk w poszczególnych okręgowych inspektoratach pracy. Nie można zatem wykluczyć, iż nastąpią zmiany w poszczególnych okręgach. Jeżeli zatem pracodawcy mieli wypracowane pozytywne relacje z poszczególnymi okręgowymi inspektorami pracy, wówczas proces wzajemnego „docierania się” rozpocznie się od nowa. Jeżeli zmienią się okręgowi inspektorzy pracy nie można również wykluczyć zmian na stanowiskach kierowniczych w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu. Komórkami takimi, w ramach których działają inspektorzy „liniowi” (przeprowadzający czynności kontrolne w terenie) również kierują inspektorzy. Wszystko to może zburzyć wspomniane wcześniej wypracowane relacje.

Czego można by oczekiwać od nowego Głównego Inspektora Pracy?

No cóż, przede wszystkim nieco większej transparentności w działaniu i podawania do wiadomości publicznej wszelkich zarządzeń i wytycznych, które mogą być przydatne dla pracodawców (których znajomość pozwoli uniknąć sytuacji spornych i konfliktowych w czasie kontroli). Same komunikaty o istnieniu takich zarządzeń i wytycznych, z podaniem ich krótkiej charakterystyki są niewystarczające z punktu widzenia potrzeb podmiotów kontrolowanych.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.