Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo w fabryce OH&ES firmy 3M w Polsce

Bezpieczeństwo w fabryce OH&ES firmy 3M w Polsce

Jako manager fabryki produkującej środki ochrony osobistej jestem często pytany o to, jak rozumiem pojęcie bezpieczeństwa. Przede wszystkim – gdybym w zarządzaniu fabryką 3M nie przestrzegał najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie byłbym wiarygodny i nie mógłbym przekonać naszych klientów, aby korzystali z odzieży ochronnej marki 3M.

W naszej firmie zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony osobistej to absolutny priorytet. Niezwykle ważne jest również zapewnienie najwyższej jakości produktów i profesjonalnej obsługi klienta. Dopiero po spełnieniu tych kryteriów, bierzemy pod uwagę koszty.

W firmie 3M kierujemy się prostą logiką – zaniedbując kwestię bezpieczeństwa, obniżasz jakość produktów. Niedostateczna jakość produktów ma z kolei wpływ na poziom obsługi klienta, a w rezultacie reputację całej firmy. To wszystko skutkuje wzrostem kosztów związanych z koniecznością powtarzania pracy, nadgodzinami, nieobecnościami w pracy, spadkiem sprzedaży itp.

Interpretacja pojęcia bezpieczeństwa w naszej firmie wykracza daleko poza standardowe zasady bhp – w 3M to raczej promocja kultury bezpiecznych zachowań. Naszym głównym celem jest edukacja pracowników z zakresu zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz sposobów zapobiegania wypadkom. Działamy w myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Świadomość na temat sposobów eliminowania ryzyka w pracy budujemy m.in. przy pomocy filmów instruktażowych zastosowania środków ochrony osobistej i ich znaczenia dla ochrony wzroku, słuchu itp. Sprawdzoną metodą poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa są również spotkania z osobami, które uległy wypadkom w miejscu pracy lub spowodowały obrażenia u innych osób. Zaproszeni gości mają okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i konsekwencjach nieprzestrzegania reguł bhp. Takie spotkania dobitnie udowadniają, że chęć „zaoszczędzenia kilku sekund” może skutkować latami cierpienia.

Czy w 3M udało nam się całkowicie wyeliminować ryzyko i uniknąć zagrożeń w miejscu pracy? Niestety nie. Na hali produkcyjnej zatrudniamy ok. 450 osób, przy takiej ilości pracowników, odnotowujemy w skali roku kilka drobnych incydentów wymagających interwencji medycznej. Jednak po każdym takim zdarzeniu dokładamy wszelkich starań, aby podobne nigdy więcej się nie powtórzyło. Systematycznie przypominamy naszym pracownikom o zgłaszaniu potencjalnych zagrożeń, a ich opinie zbieramy podczas codziennych spotkań zespołu.

Każdy pracownik jest świadomy, że jeśli zgłosi zagrożenie, to zostaną podjęte akcje w celu jego wyeliminowania. Działania mające na celu prewencję wypadkową podejmowane są od początku realizacji i wdrażania nowych projektów. Przeprowadzana jest wieloetapowa analiza bezpieczeństwa maszyn, zaczynająca się od testów wyposażenia w fabryce wytwórcy jeszcze przed transportem do lokalizacji 3M . Po transferze wyposażenia do naszego zakładu odbywają się testy wyposażenia na terenie lokalizacji 3M po instalacji oraz przegląd bezpieczeństwa dopuszczający wyposażenie do pracy.

Pracownicy szkoleni są, w jaki sposób należy zamknąć i zabezpieczyć niebezpieczne źródła energii w momencie awarii lub naprawy maszyn (system LOCKOUT/TAGOUT).

Ważnym elementem kultury bezpieczeństwa w naszym zakładzie jest partycypacja pracowników w tworzeniu bezpiecznego miejsca pracy. Pracownicy zgłaszają swoje własne propozycje usprawnień i poprawy bezpieczeństwa w formie tak zwanych Kaizenów. Aby docenić tych pracowników, którzy najbardziej angażują się w poprawę bezpieczeństwa w każdym miesiącu wybierany jest „Lider bezpieczeństwa”.

Przykładem, jak ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników jest fakt, że każde spotkanie produkcyjne rozpoczyna się od omówienia bieżącego stanu bezpieczeństwa zakładu OH&ES. Comiesięczne spotkania kierownictwa zaczynają się również od przeglądu statusu działań z zakresu bhp, przewidzianych do realizacji zgodnie z rocznym planem bhp. Wspólnie z kierownikami danych obszarów produkcyjnych i specjalistą do spraw bhp i ochrony środowiska przeprowadzane są cotygodniowe obchody bhp, których celem jest przegląd aktualnych działań i identyfikacja potencjalnych zagrożeń.

Bardzo ważne jest dla nas również bezpieczeństwo naszych kontrahentów i podwykonawców, wykonujących prace na terenie naszego zakładu. W związku z powyższym wdrożony został specjalny program zawierający szereg wymagań, jakie muszą spełniać firmy zewnętrzne, aby móc z nami współpracować. Wyznaczony pracownik 3M zawsze sprawuje nadzór nad sposobem wykonania pracy przez podwykonawców.

Jeśli zatrudnieni są świadomi ryzyka związanego z pracą w niebezpiecznym środowisku, wówczas zaczynają podejmować przemyślane decyzje. W miarę zwiększania się wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń, obserwujemy odejście od postawy „przestrzeganie przepisów to konieczność” do „co jeszcze mogę zrobić, aby zminimalizować ryzyko” oraz wspólnej mobilizacji pracowników wszystkich szczebli do działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Zaobserwowaliśmy ponadto, że dobre nawyki z pracy są praktykowane również poza nią. Pracownicy mający większą świadomość nt. bezpieczeństwa, przestrzegają jego zasad i korzystają ze środków ochrony osobistej podczas codziennych czynności, np. majsterkując w domu stosują okulary ochronne.

Podsumowując, 3M przekształca swoją kulturę organizacyjną z „nakazowej” na „zachęcającą”.

Anthony Crawford - dyrektor zakładów produkcyjnych OH&ES we Wrocławiu firmy 3M w Polsce

Słowa kluczowe:
dobre praktyki bhp