Zapobieganie i zwalczanie pożarów

Odbiory budowlane urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Pytanie: Czy obowiązkiem insp.ds. ppoż. jest również dopilnowywanie, aby urządzenia ppoż (w budynkach istniejących) posiadały odpowiedni odbiór wynikający z Prawa Budowlanego oraz dopilnowanie odpowiednich zgłoszeń do nadzoru budowlanego? Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie urządzenia ppoż. powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. ppoż. a warunkiem ich dopuszczenia do użytku powinno być przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia ppoż. z uwagi ,że są również np. urządzeniami elektrycznymi lub hydraulicznymi powinny mieć odpowiedni odbiór wynikający z Prawa Budowlanego. Np. nowe oświetlenie awaryjne powinno być odebrane przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Zawsze ,żądałem w takich sytuacjach tylko i wyłącznie uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. ppoż. oraz przeprowadzania odpowiednich prób i badań, ale ostatnio przeczytałem w Prawie Budowlanym o stosownych odbiorach robót budowlanych oraz zgłoszeniach prac do nadzoru budowlanego. Przecież absurdem by było, aby przy tego typu rozbudowie urządzeń, insp. ds. ppoż. odpowiadał dodatkowo(oprócz przepisów ochrony przeciwpożarowej) za odbiory oraz zgłoszenia wynikające z Prawa Budowlanego, który to przepis nie jest przecież aktem prawnym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej. »

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 3500 aktualnych porad
  • 5400 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »

Narzędzia