Poleć znajomemu

Jednolity tekst rozporządzenia ws. NDSiN czynników szkodliwych dla zdrowia

7 lipca 2017 r. został opublikowany nowy jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1348). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z 7 czerwca 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst rozporządzenia z 6 czerwca 2014  r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817).

Nowy jednolity tekst rozporządzenia uwzględnienia zmiany wprowadzone:

  • rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 944);
  • rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 952)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 czerwca 2017 r.

Aktualny jednolity tekst rozporządzenia z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 7 lipca 2017 r. poz.1348.

Proszę mieć na uwadze, że wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej, czyli jego regulacji. To nic innego jak zebranie, spisanie w jednym dokumencie całej jego treści z naniesionymi zmianami, wprowadzanymi w trakcie jego obowiązywania. 

Opr. red.

Słowa kluczowe:
NDNNDS