Poleć znajomemu

Nowy jednolity tekst Kodeksu pracy z początkiem roku 2018

12 stycznia 2018 r. został opublikowany nowy jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 108).

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w obwieszczeniu z 8 grudnia 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, której dotychczas tekst jednolity znajdował się w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666. Nowy jednolity tekst Kodeksu pracy uwzględnienia zmiany wprowadzone ustawą z:

  • 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z 2012 r. poz. 176 oraz z 2017 r. poz. 60),

  • 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138),

  • 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

  • 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 1566),

  • 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 grudnia 2017 r.

Aktualny jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 12 stycznia 2018 r. poz. 108.

Proszę mieć na uwadze, że wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej, czyli jego regulacji. To nic innego jak zebranie, spisanie w jednym dokumencie całej jego treści z naniesionymi zmianami, wprowadzanymi w trakcie jego obowiązywania. 

Opr. red.

Słowa kluczowe:
Kodeks pracyprawo pracy