Wtorek, 2 września 2014
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Nowoczesne bezpieczeństwo - dzielimy się wiedzą

Zespół GBI Partners ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pod hasłem: „NOWOCZESNE BEZPIECZEŃSTWO – DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ”, która odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. w Katowicach. Nowoczesne bezpieczeństwo - dzielimy się wiedzą

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz materiały, a także określić zagrożenia, ich źródła i możliwe niekorzystne skutki zdrowotne, wywołane tymi zagrożeniami. W zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy informatyka trzeba wziąć pod uwagę wykonywane zadania i czynności m.in. w pomieszczeniu serwerów. Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Już w styczniu tekst jednolity rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Od 1 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać tekst jednolity rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, który został ogłoszony 26 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity został opublikowany w Dz.U. z 2014 r. pod poz. 1129. Już w styczniu tekst jednolity rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Działania prewencyjne PIP

Jednym z priorytetów w działalności Państwowej Inspekcji Pracy są kampanie informacyjne i programy prewencyjne adresowane do możliwie największej liczby adresatów, wspomagające działania nadzorczo-kontrolne. Państwowa Inspekcja Pracy, przygotowując swoje programy prewencyjne koncentruje się na obszarach o największym ryzyku wypadków przy pracy. Działania prewencyjne PIP

Identyfikacja obszarów o największym ryzyku wypadków przy pracy - analiza PIP

Na plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 26 sierpnia 2014 r., jednym z tematów był m.in. materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy „Identyfikacja obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzeganie w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dane pochodzące z badania okoliczności i przyczyn wypadków przez inspektorów pracy gromadzone są przede wszystkim w celu wskazania kluczowych informacji niezbędnych do planowania programów kontrolno-prewencyjnych. Identyfikacja obszarów o największym ryzyku wypadków przy pracy - analiza PIP

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Złamanie palca w wyniku zatrzaśnięcia drzwi przez wiatr

Pytanie:  Pracownik usuwał z ziemi rozkruszonego lizaka przy pomocy nogi tj. przesuwając nogą drobne fragmenty lizaka spod drzwi do rogu pomieszczenia. W trakcie zagarniania nogą fragmentów lizaka z posadzki wspierał się o futrynę otwartych drzwi. Z racji, że pogoda na zewnątrz piękna w biurze otwarte było okno. Zrobił się przeciąg i otwarte drzwi huknęły w rękę pracownika w wyniku czego doznał urazu złamania palca środkowego. Jakie przepisy bhp złamał pracownik. Pracownik zatrudniony jest w biurze obsługi klienta. Złamanie palca w wyniku zatrzaśnięcia drzwi przez wiatr

Pomiary oporności uziomu rusztowań

Pytanie:  Czy przy rusztowaniach przejezdnych (poruszających się na gumowych kółkach) wymagane jest podanie oporności uziomu? Pomiary oporności uziomu rusztowań

Zakup okularów korygujących dla pielęgniarek

Pytanie:  Czy pielęgniarki pracujące w poradni i szpitalu mogą korzystać ze zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok? Pragnę podkreślić, iż praca przed monitorem ekranowym w/w osób polega na zarejestrowaniu pacjenta lub wprowadzenie zmian w deklaracji. Zakup okularów korygujących dla pielęgniarek

Obowiązek wypełniania Karty Wypadku

Pytanie:  Czy oprócz protokołu powypadkowego należy wypełnić dodatkowo Kartę Wypadku ? Obowiązek wypełniania Karty Wypadku

Badania psychofizyczne dla palaczy c.o.

Pytanie:  Czy nasi pracownicy (palacze c.o.), którzy pracują przy urządzeniach energetycznych wysokociśnieniowych (kotły wodne do 150 stopni C na paliwa stałe, płynne, gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi) muszą przejść badania psychofizyczne? Badania psychofizyczne dla palaczy c.o.

Zmiany w prawie bhp

Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i...

5 września 2014 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać... Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

21 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie numerów telefonicznych, które mogą... Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

Badania lekarskie kierowców po nowemu

20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających... Badania lekarskie kierowców po nowemu

Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 20 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy określające m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres... Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej... Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

Choroby zawodowe funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

1 lipca 2014 r. to data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ustalania uszczerbku na zdrowiu... Choroby zawodowe funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

Ochrona przeciwpożarowa

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest ich przechowywanie oraz wykonywanie prac z ogniem... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących... Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ryzyko zawodowe

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz materiały, a także określić... Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Delegacja a ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien poinformować pracownika przed przystąpieniem do pracy w delegacji o ryzyku zawodowym, jakie... Delegacja a ryzyko zawodowe

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów... Ocena zagrożenia wybuchem

Lista Dortmundzka - ergonomiczna lista kontrolna

Pierwszą kompleksową metodą ergonomicznego diagnozowania systemów pracy była tzw. Lista Dortmundzka,... Lista Dortmundzka - ergonomiczna lista kontrolna

Wypadki i zdarzenia

Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie można wykluczyć innej... Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Kwalifikacja wypadku podczas przerwy śniadaniowej

Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie przerwy śniadaniowej i podczas czynności, które pozostają w... Kwalifikacja wypadku podczas przerwy śniadaniowej

Co zrobić gdy ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Pytanie:  Pracownik spedycji podczas załadunku samochodu elementami wentylacyjnymi poczuł ogromny ból w... Co zrobić gdy ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego... Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.