Czwartek, 5 marca 2015

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

Narzędzia

Uwaga! Nowy regulamin

--------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W związku z tym Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (WiP) przygotowało nowy Regulamin Portalu BHP, uwzględniający wprowadzone na mocy tej ustawy nowe regulacje prawne.

 

Jednocześnie informujemy, że ww. Regulamin ma zastosowanie do Umów dotyczących usług i produktów oferowanych przez WiP za pośrednictwem Portalu BHP, zawartych przez Państwa z WiP nie wcześniej niż w dniu 25 grudnia 2014 r.

 

Natomiast do Umów zawartych przed 25.12.2014 r. stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy i dotychczasowy Regulamin Portalu BHP.               

--------------------------------------------

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w Komisji Zdrowia

4 marca 2015 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia odbędzie się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Projektowane zmiany mają dostosować przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do przepisów unijnych. Planowane jest też poszerzenie katalogu zadań Inspektora ds. Substancji Chemicznych o zadania dotyczące systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w Komisji Zdrowia

Programy prewencyjne w zakresie bhp dla firm budowlanych

Poprawa stanu bhp na budowie jest celem inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP „Programy wspierające poprawę bezpieczeństwa pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach budowlanych”. Konferencja propagująca to przedsięwzięcie została zorganizowana 26 lutego 2015 r. w stołecznej siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani”. Programy prewencyjne w zakresie bhp dla firm budowlanych

Śmiertelny wypadek przy pracy ujawnia stan bhp w firmie

Mandat karny, 2 decyzje i 10 wniosków w wystąpieniu to finał kontroli powypadkowej firmy w Lubuskiem. Cała prawda o stanie bhp w tej firmie wyszła na jaw w postępowaniu kontrolnym, gdy Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ustalili przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy na terenie budowy zakładu pracy. Przyczyna kontroli tragiczna – śmierć pracownika w wypadku. Śmiertelny wypadek przy pracy ujawnia stan bhp w firmie

Bezpieczna kolej - rok 2014 najbezpieczniejszy w historii

„Od czterech lat liczba wypadków na kolei się zmniejsza, rok 2014 był pod tym względem najbezpieczniejszy w historii” – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka podczas spotkania 2 marca 2015 r. zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na którym podsumowano działania realizowane na rzecz bezpieczeństwa na kolei. Bezpieczeństwo na kolei to priorytet. Bezpieczna kolej - rok 2014 najbezpieczniejszy w historii

Wysoka kara 10 tyś. za niedopełnienie obowiązków bhp

Karę grzywny – 10 000 zł. – za niedopełnienie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy orzekł Sad Rejonowy w Poznaniu. Wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej między innymi za niezabezpieczenie miejsca wypadku złożył Inspektora pracy po przeprowadzeniu kontroli w jednej z poznańskich firm. Jednak skala i lista przewinień względem bhp w tej firmie była zastraszająca. Wysoka kara 10 tyś. za niedopełnienie obowiązków bhp

Dobre praktyki BHP

Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Mostostal Warszawa, jako jedna z najstarszych firm budowlanych w Polsce, chce wyznaczać kierunki rozwoju i pracować nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa pracy – nie tylko we własnym przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim wśród firm, z którymi współpracuje na co dzień. Statystyki pokazują bowiem, że to właśnie z udziałem ich pracowników dochodzi najczęściej do wypadków na budowach. Firma od lat dzieli się z innymi swoim doświadczeniem, wiedzą i praktykami w zakresie bhp. Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Firma Netto Polska stawia na poszerzone szkolenia promujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Kierownictwo popularnych żółto-czarnych dyskontów przywiązuje dużą wagę do należytego przygotowania do pracy nowo zatrudnianych pracowników, jak i pracowników ze stażem. Poszerzone szkolenia bhp odbywa cała załoga, wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko. Takie filozofia przynosi korzyści firmie , gwarantuje stabilność i rentowność. Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Zmiany w prawie bhp

Certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - zmiany

Do 1 marca 2015 r. obowiązują zmiany w zakresie wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji, certyfikatów i świadectw... Certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - zmiany

Zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Do 1 marca 2015 r. obowiązują zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.... Zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Nowe kategorie "płynów niebezpiecznych" w urządzeniach ciśnieniowych

23 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 lutego 2015 r. zmieniające... Nowe kategorie

Rozporządzenie o kryteriach klasyfikacji substancji chemicznych

12 lutego 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia o ogłoszeniu jednolitego tekstu... Rozporządzenie o kryteriach klasyfikacji substancji chemicznych

Nowe wzory na dofinansowanie szkoleń pracowników z Funduszu Pracy

Od 1 lutego 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników... Nowe wzory na dofinansowanie szkoleń pracowników z Funduszu Pracy

Nowe zasady badań określających zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariuszy...

Od 23 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków,... Nowe zasady badań określających zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki...

Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych? Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | ryzyko zawodowe | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.