, 23 listopada 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Kształtuj bezpieczne zachowania pracowników a unikną wypadku przy pracy

Wypadki przy pracy to zdarzenia, których każdy chciałby uniknąć. Jednak aby to zrobić, trzeba sobie uświadomić, co jest ich przyczyną. Biorąc pod uwagę statystyki najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowe zachowanie pracownika. Zatem, jak kształtować prawidłowe zachowania pracowników aby uniknąć wypadków przy pracy? Oto 3 cenne wskazówki. Kształtuj bezpieczne zachowania pracowników a unikną wypadku przy pracy

Ułatw sobie badanie wypadków przy pracy stosując odpowiednie metody

Badanie wypadków przy pracy jest trudne, bowiem na samo zdarzenie składa się wiele elementów. Aby prawidłowo przeprowadzić badanie należy barć pod uwagę m.in.: działania człowieka, sytuację, w jakiej pracownik się znalazł, przepływ energii, brak skutecznych zabezpieczeń, brak wiedzy itp. Następnie należy ustalić relacje wiążące poszczególne elementy. Jednak są opracowane i sprawdzone analityczne metody badania wypadków przy pracy. Jedną z nich jest metoda MORT. Poznaj tę metodę, z pewnością będzie pomocna w badaniu wypadków przy pracy. Ułatw sobie badanie wypadków przy pracy stosując odpowiednie metody

Sprawdź, jak właściwie magazynować chemiczne materiały niebezpieczne

Niezależnie od profilu działalności gospodarczej w wielu zakładach pracy stosuje się substancje chemiczne niebezpieczne i szkodliwe, które gdzieś trzeba przetrzymywać, składować. Takie materiały w czasie magazynowania mogą być niebezpieczne i stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka bądź zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Zagrożone może być również środowiska. Tak, więc aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i środowisku naturalnemu trzeba przechowywać niebezpieczne materiały chemiczne w odpowiednio dostosowanych do tego pomieszczeniach. Wymagania wobec takich pomieszczeń są rygorystyczne i ściśle określone. Sprawdź, jak właściwie magazynować chemiczne materiały niebezpieczne

Będą korzystne zmiany dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które mają zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany te przewidują m.in. zwrot kosztów:dostosowania pomieszczeń zakładu pracy, adaptacji/zakupu sprzętu lub urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy dla wszystkich zatrudnionych przez pracodawcę niepełnosprawnych. Proponowane zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2015 r. Sprawdź, co ma się jeszcze zmienić na mocy tego rządowego projektu. Będą korzystne zmiany dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Badania lekarskie pracowników - zmiany od 2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 .r do Kodeksu Pracy zostaną wprowadzone zmiany na mocy uchwalonej przez Sejm 7 listopada 2014 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczyć będą wstępnych badań lekarskich. Ustawa czeka na podpisanie przez Prezydenta RP. Badania lekarskie pracowników - zmiany od 2015 r.

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika
Slowa kluczowe: dobre praktyki bhp

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Jak zdobyć uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych z napędem elektrycznym?

Pytanie:  Jakiemu rodzajowi szkolenia powinni być poddani kandydaci na kierowców wózków jezdniowych – naładownych typu Melex z napędem elektrycznym? Jak zdobyć uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych z napędem elektrycznym?

Zasady i wymagania dla akumulatorowni

Pytanie:  W zakładzie pracy (magazyn) jest wydzielone miejsce do ładowania baterii do wózków widłowych (akumulatorownia). Ładujące się baterie stoją na drewnianych EUR paletach.Czy taka praktyka jest dopuszczalna? Zasady i wymagania dla akumulatorowni

Wstępne badania lekarskie a umowa zlecenie

Pytanie:  Czy pracownicy zatrudniani na umowę zlecenie cyklicznie co roku, z przerwą 2 miesiące w czasie wakacji, muszą wykonywać wstępne badania okresowe co roku i czy w ogóle mają obowiązek wykonania takich badań? Wstępne badania lekarskie a umowa zlecenie

Kiedy pracodawca musi uznać zaświadczenie lekarskie przedstawione przez pracownika?

Pytanie:  Pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem: "ze względu na dyskopatię L - S przeciwwskazane dłuższe, wielogodzinne przyjmowanie tej samej pozycji ciała". Nie jest to zaświadczenie wydane w ramach badań profilaktycznych pracowników. Czy w takim razie pracownik ten może uczestniczyć w pocztach sztandarowych, czy przed upływem dwóch godzin stania należy go zmienić? Kiedy pracodawca musi uznać zaświadczenie lekarskie przedstawione przez pracownika?

Kask ochronny dla operatora wózka jezdniowego - zawsze czy tylko czasem?

Pytanie:  Kiedy i w jakich warunkach istnieje obowiązek używania kasku ochronnego przez operatora wózka jezdniowego wykonującego pracę na hali, placu składowym oraz osoby uczestniczącej w załadunku/rozładunku? Kask ochronny dla operatora wózka jezdniowego - zawsze czy tylko czasem?

Zmiany w prawie bhp

Kto przeprowadzi badania lekarskie i psychologiczne maszynistów?

21 listopada 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do... Kto przeprowadzi badania lekarskie i psychologiczne maszynistów?

Nowy jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dozoru technicznego urządzeń...

28 października 2014 r. opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu z 20 października 2006 r.w... Nowy jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych

Nowy jednolity tekst Kodeksu Pracy

4 listopada 2014 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałek Sejmu RP z 17 września 2014 r.... Nowy jednolity tekst Kodeksu Pracy

Nowe szkolenia pracowników sektora gospodarki morskiej

Od 25 października 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojuz 19 września 2014... Nowe szkolenia pracowników sektora gospodarki morskiej

Bhp przy obsłudze przenośników - uchylone przepisy

8 listopada 2014 r. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz... Bhp przy obsłudze przenośników - uchylone przepisy

Nie będzie trzeba wykonywać wstępnych badań lekarskich

Sejm 23 października 2014 r. uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.... Nie będzie trzeba wykonywać wstępnych badań lekarskich

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego pracowników (na stanowiskach pracy z komputerem oraz... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz... Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni
Slowa kluczowe: ryzyko zawodowe

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wypadek w drodze do pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.