Czwartek, 2 października 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Podział obuwia

Zgodnie z Polskimi Normami, obuwie dzieli się na 3 podstawowe grupy, czyli na bezpieczne, ochronne i zawodowe. Podstawową różnicą pomiędzy wymienionymi typami obuwia jest zastosowanie w ich konstrukcji ochron palców stopy, czyli tzw. podnosków. Podział obuwia

Obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej

Naruszenie przepisów o badaniach profilaktycznych, polegające na dopuszczeniu do pracy pracownika nielegitymującego się aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy, stanowi wykroczenie. Obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej

Kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. Kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Specyfika szkoleń w zakresie bhp

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten wynika wyraźnie z Kodeksu pracy, a sposób przeprowadzania szkoleń określają przepisy wykonawcze do kp, w tym rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Prawo to ma charakter powszechny i obowiązuje każdego pracodawcę bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj jego działalności. Specyfika szkoleń w zakresie bhp

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod uwagę specyficzne uwarunkowania występujące na stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Pytanie:  Czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w którym pracownik doznał bólu w plecach na skutek podnoszenia? Waga podnoszonego materiału nie przekraczała dopuszczalnych ciężarów. Do pracownika została wezwana karetka i został podany środek przeciwbólowy, po czym pracownik dokończył pracę na swojej zmianie. Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu powypadkowego – poszkodowany po zapoznaniu się z jego treścią wniesie zastrzeżenia – pracodawca jeszcze raz zarządzi wyjaśnienia okoliczności przyczyn wypadku i po kolejnym sporządzeniu protokołu powypadkowego poszkodowany będzie unikał poprzez przedłużanie zwolnienia chorobowego podpisania zapoznania się z treścią protokołu – czy zespół powypadkowy może przekazać go do zatwierdzenia pracodawcy i po zatwierdzeniu czy może sporządzić statystyczną kartę wypadku i polecenia powypadkowe? Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji poszkodowany a jakie pracodawca? Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Szkolenie okresowe bhp uczniów przygotowania zawodowego

Pytanie:  Po jakim czasie uczniowie przygotowania zawodu (stolarz) powinni odbyć szkolenie okresowe bhp? Przygotowanie zawodowe trwa 3 lata. Szkolenie okresowe bhp uczniów przygotowania zawodowego

Zaliczanie prac do szczególnie niebezpiecznych

Pytanie:  Czy pracodawca powinien zaliczyć do pracy szczególnie niebezpiecznej pracę manewrowego, ustawiacza i maszynisty pojazdu trakcyjnego związaną z przewozem i wykonywaniem manewrów z wagonami załadowanymi towarami niebezpiecznymi? Zaliczanie prac do szczególnie niebezpiecznych

Kiedy można egzekwować od pracownika koszty obuwia roboczego

Pytanie:  Czy w przypadku przedwczesnego zużycia obuwia roboczego pracodawca może obciążyć pracownika częściowym kosztem zakupu tego obuwia – wina pracownika? Kiedy można egzekwować od pracownika koszty obuwia roboczego

Zmiany w prawie bhp

Nowe przepisy dotyczące kontroli urządzeń radiologicznych

Od 17 września 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia.... Nowe przepisy dotyczące kontroli urządzeń radiologicznych

Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w...

7 października 2014 r. decyzją prezesa Rady Ministrów zmieni się skład Międzyresortowej Komisji... Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Nowy wykaz NDS

24 września 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy określające wartości najwyższych... Nowy wykaz NDS

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy...

1 września 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zakres i... Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i...

5 września 2014 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych dozoru... Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

21 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie numerów telefonicznych, które mogą... Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz... Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Delegacja a ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien poinformować pracownika przed przystąpieniem do pracy w delegacji o ryzyku zawodowym, jakie... Delegacja a ryzyko zawodowe

Wypadki i zdarzenia

Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Pytanie:  Czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w którym pracownik doznał bólu w plecach na skutek podnoszenia? Waga podnoszonego... Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Znaczenie prywatnej opinii biegłego dla oceny wypadku przy pracy

Prywatna opinia biegłego w sprawie wypadku przy pracy, choćby był nim biegły sądowy, opracowana na... Znaczenie prywatnej opinii biegłego dla oceny wypadku przy pracy

Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu... Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach przy...

Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.... Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy?

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.