Wtorek, 30 września 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod uwagę specyficzne uwarunkowania występujące na stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Usytuowanie kotłowni

Do ogrzewania zakładów, szkół i innych budynków użyteczności publicznej, niezasilanych z miejskiej sieci centralnego ogrzewania, przeważnie używane są kotły wodne – na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym warto przypomnieć sobie podstawowe zasady usytuowania kotłowni. Usytuowanie kotłowni

Związek choroby pracownika z warunkami pracy u pracodawcy

Pogorszenie stanu chorobowego bez związku z wykonywaną pracą i będące skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia nie można uznać za wypadek przy pracy, choćby nastąpiło nagle. Sam fakt zapadnięcia pracownika na jedną z wymienionych w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych dolegliwości nie przesądza o istnieniu choroby zawodowej, a tym samym nie oznacza uzyskania uprawnień do świadczeń z tytuły tej choroby – orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku Związek choroby pracownika z warunkami pracy u pracodawcy

Znaczenie prywatnej opinii biegłego dla oceny wypadku przy pracy

Prywatna opinia biegłego w sprawie wypadku przy pracy, choćby był nim biegły sądowy, opracowana na zlecenie strony procesu sądowego i przedłożona sądowi stanowi jedynie umotywowane stanowisko strony – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Znaczenie prywatnej opinii biegłego dla oceny wypadku przy pracy

Wymagania dotyczące otoczenia linii kolejowej - jest tekst jednolity

17 września 2014 r. ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Nowy publikator tego aktu prawnego to Dz.U. z 2014 r. poz. 1227. Wymagania dotyczące otoczenia linii kolejowej - jest tekst jednolity

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Pytanie:  Czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w którym pracownik doznał bólu w plecach na skutek podnoszenia? Waga podnoszonego materiału nie przekraczała dopuszczalnych ciężarów. Do pracownika została wezwana karetka i został podany środek przeciwbólowy, po czym pracownik dokończył pracę na swojej zmianie. Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu powypadkowego – poszkodowany po zapoznaniu się z jego treścią wniesie zastrzeżenia – pracodawca jeszcze raz zarządzi wyjaśnienia okoliczności przyczyn wypadku i po kolejnym sporządzeniu protokołu powypadkowego poszkodowany będzie unikał poprzez przedłużanie zwolnienia chorobowego podpisania zapoznania się z treścią protokołu – czy zespół powypadkowy może przekazać go do zatwierdzenia pracodawcy i po zatwierdzeniu czy może sporządzić statystyczną kartę wypadku i polecenia powypadkowe? Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji poszkodowany a jakie pracodawca? Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Szkolenie okresowe bhp uczniów przygotowania zawodowego

Pytanie:  Po jakim czasie uczniowie przygotowania zawodu (stolarz) powinni odbyć szkolenie okresowe bhp? Przygotowanie zawodowe trwa 3 lata. Szkolenie okresowe bhp uczniów przygotowania zawodowego

Zaliczanie prac do szczególnie niebezpiecznych

Pytanie:  Czy pracodawca powinien zaliczyć do pracy szczególnie niebezpiecznej pracę manewrowego, ustawiacza i maszynisty pojazdu trakcyjnego związaną z przewozem i wykonywaniem manewrów z wagonami załadowanymi towarami niebezpiecznymi? Zaliczanie prac do szczególnie niebezpiecznych

Kiedy można egzekwować od pracownika koszty obuwia roboczego

Pytanie:  Czy w przypadku przedwczesnego zużycia obuwia roboczego pracodawca może obciążyć pracownika częściowym kosztem zakupu tego obuwia – wina pracownika? Kiedy można egzekwować od pracownika koszty obuwia roboczego

Zmiany w prawie bhp

Nowe przepisy dotyczące kontroli urządzeń radiologicznych

Od 17 września 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia.... Nowe przepisy dotyczące kontroli urządzeń radiologicznych

Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w...

7 października 2014 r. decyzją prezesa Rady Ministrów zmieni się skład Międzyresortowej Komisji... Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Nowy wykaz NDS

24 września 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy określające wartości najwyższych... Nowy wykaz NDS

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy...

1 września 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zakres i... Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i...

5 września 2014 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych dozoru... Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

21 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie numerów telefonicznych, które mogą... Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz... Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Delegacja a ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien poinformować pracownika przed przystąpieniem do pracy w delegacji o ryzyku zawodowym, jakie... Delegacja a ryzyko zawodowe

Wypadki i zdarzenia

Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Pytanie:  Czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w którym pracownik doznał bólu w plecach na skutek podnoszenia? Waga podnoszonego... Odczuwanie bólu nie jest wypadkiem przy pracy

Znaczenie prywatnej opinii biegłego dla oceny wypadku przy pracy

Prywatna opinia biegłego w sprawie wypadku przy pracy, choćby był nim biegły sądowy, opracowana na... Znaczenie prywatnej opinii biegłego dla oceny wypadku przy pracy

Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu... Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach przy...

Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.... Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy?

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.