Środa, 1 kwietnia 2015

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

Narzędzia

Uwaga! Nowy regulamin

--------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W związku z tym Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (WiP) przygotowało nowy Regulamin Portalu BHP, uwzględniający wprowadzone na mocy tej ustawy nowe regulacje prawne.

 

Jednocześnie informujemy, że ww. Regulamin ma zastosowanie do Umów dotyczących usług i produktów oferowanych przez WiP za pośrednictwem Portalu BHP, zawartych przez Państwa z WiP nie wcześniej niż w dniu 25 grudnia 2014 r.

 

Natomiast do Umów zawartych przed 25.12.2014 r. stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy i dotychczasowy Regulamin Portalu BHP.               

--------------------------------------------

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Dbaj o swoją wiarygodność a zbudujesz swój autorytet - bądź skuteczny

Budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie jest bardzo ważne. Jednak, aby odnieść sukces na tym polu, konieczny jest autorytet wśród pracowników. W kwestii bezpieczeństwa pracy oczywiście takim autorytetem powinna być osoba zajmująca się bhp. Jak zatem zbudować autorytet behapowca? Co na niego wpływa? Odpowiedzi na te pytania oraz praktyczne wskazówki na ten temat znajdziecie w tym artykule. Dbaj o swoją wiarygodność a zbudujesz swój autorytet - bądź skuteczny

Nie zapomnij, masz czas do jutra - 31 marca 2015 r.

Do końca marca, czyli do jutra – 31 marca 2015 r. – pracodawca, który zatrudniał roku 2014 pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których miał obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, musi złożyć do ZUS druk ZSWA, tj. zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie zapomnij, masz czas do jutra - 31 marca 2015 r.

Będą zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

17 marca 2015 r. resort pracy przedstawił projekt zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2004 r., nr 200, poz. 2047, ze zm.). Zmiany wynikają z konieczności wdrożenie do polskiego prawa postanowień przepisów unijnych. Poznaj planowane zmiany. Będą zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Patronujemy Ogólnopolskiemu Konkursowi Poprawy Warunków Pracy

Portal bhp, jako patron medialny zachęca do udziału w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy”. Jeśli w Twoim zakładzie pracy został wdrożony ciekawy pomysł lub zastosowane rozwiązanie, które poprawiło bezpieczeństwo pracy czy ergonomię, opisz je i prześlij do Sekretariatu Konkursu, a możesz wygrać jedną z nagród pieniężnych oraz wzmocnić prestiż swojego zakładu pracy. Patronujemy Ogólnopolskiemu Konkursowi Poprawy Warunków Pracy

O poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy na posiedzeniu ROP

We wtorek, 24 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Tematem obrad była realizacja w 2014 r. programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. W posiedzeniu wzięli udział członkowie zespołu koordynacyjnego ds. programu, oceniającego wykonanie poszczególnych jego zadań i projektów, w którym zasiada przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. O poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy na posiedzeniu ROP

Dobre praktyki BHP

Dalkia: Tydzień Bezpieczeństwa - stawiamy na wiedzę i praktykę

Co roku, już od kilku lat w Grupie Dalkia organizowany jest Tydzień Bezpieczeństwa. Podczas tego tygodnia organizowane są m.in. ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED, symulacje pożaru i jego gaszenia oraz sposobu postępowania w innych sytuacjach niebezpiecznych. Budujemy kulturę bezpieczeństwa opartą na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu ludzi. Dalkia: Tydzień Bezpieczeństwa - stawiamy na wiedzę i praktykę

Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Mostostal Warszawa, jako jedna z najstarszych firm budowlanych w Polsce, chce wyznaczać kierunki rozwoju i pracować nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa pracy – nie tylko we własnym przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim wśród firm, z którymi współpracuje na co dzień. Statystyki pokazują bowiem, że to właśnie z udziałem ich pracowników dochodzi najczęściej do wypadków na budowach. Firma od lat dzieli się z innymi swoim doświadczeniem, wiedzą i praktykami w zakresie bhp. Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Zmiany w prawie bhp

Zmiana wzoru skierowania na badania lekarskie i orzeczenia do celów KP

1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań... Zmiana wzoru skierowania na badania lekarskie i orzeczenia do celów KP

Przypominamy o zmianach w Kodeksie Pracy - wstępne badania lekarskie

Od 1 kwietnia 2015 r. do Kodeksu Pracy zostają wprowadzone zmiany w zakresie wykonywania wstępnych badań... Przypominamy o zmianach w Kodeksie Pracy - wstępne badania lekarskie

Zmiany procedury wydawania orzeczeń o uszczerbku na zdrowiu żołnierzy

7 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 8 sierpnia 2003 r. w... Zmiany procedury wydawania orzeczeń o uszczerbku na zdrowiu żołnierzy

Zmiana kategorii ryzyka i stóp % składki na ubezpieczanie wypadkowe

Od 1 kwietnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczanie... Zmiana kategorii ryzyka i stóp % składki na ubezpieczanie wypadkowe

Ogólne bezpieczeństwo produktów - tekst jednolity ustawy

9 marca 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2015 r. w... Ogólne bezpieczeństwo produktów - tekst jednolity ustawy

Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR - tekst jednolity rozporządzenia

9 marca 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o ogłoszeniu jednolitego... Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR - tekst jednolity rozporządzenia

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki...

Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych? Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | ryzyko zawodowe | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.