Środa, 28 Stycznia 2015

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Uwaga! Nowy regulamin

--------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W związku z tym Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (WiP) przygotowało nowy Regulamin Portalu BHP, uwzględniający wprowadzone na mocy tej ustawy nowe regulacje prawne.

 

Jednocześnie informujemy, że ww. Regulamin ma zastosowanie do Umów dotyczących usług i produktów oferowanych przez WiP za pośrednictwem Portalu BHP, zawartych przez Państwa z WiP nie wcześniej niż w dniu 25 grudnia 2014 r.

 

Natomiast do Umów zawartych przed 25.12.2014 r. stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy i dotychczasowy Regulamin Portalu BHP.               

--------------------------------------------

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Procesy o odszkodowania za wypadki przy pracy też wpływają na poprawę stanu bhp w Polsce

O skutkach nowego procederu firmy, które zajmują się odszkodowaniami i pozywają pracodawców z powództwa cywilnego za wypadki przy pracy, a także o innych kwestiach w zakresie „Bezpieczeństwa pracy w Polsce 2014”, wywierających wpływ na działania prewencyjne w zakresie bhp, mówi Witold Polkowski, doradca Prezydenta Pracodawców RP Procesy o odszkodowania za wypadki przy pracy też wpływają na poprawę stanu bhp w Polsce

Bezpieczne zachowanie podczas pożaru

Nieodpowiednie zachowanie podczas pożaru może nieść ze sobą poważne konsekwencje. W takich sytuacjach nawet codzienne czynności takie jak np. jazda windą, mogą okazać się niebezpieczne. Dzięki znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz ewakuacji, można uniknąć nawet wyjątkowo groźnych sytuacji. Oto kilka wskazówek bezpiecznych zachowań podczas pożaru. Bezpieczne zachowanie podczas pożaru

Palarnie w miejscu pracy - przeżytek i koszty dla pracodawcy?

Jak pokazują badania, w naszym kraju liczba pracowników palaczy maleje. Zapewne ma na to wpływ wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Obecnie kara za łamanie tego zakazu togrzywna do 500 zł. Zastanówmy się więc, jaka jest zatem zasadność tworzenie palarni w miejscu pracy? Jakie wymagania dla takiego pomieszczenia narzucają przepisy? Palarnie w miejscu pracy - przeżytek i koszty dla pracodawcy?

Jak przedstawia się ryzyko psychospołeczne na gruncie zawodowym w Europie?

Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy udostępniła streszczenie raportu dotyczącego zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, sporządzonego wspólnie przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Materiał ten dedykowany jest m.in. specjalistów ds. BHP oraz przedstawicieli pracodawców i pracowników. Jak przedstawia się ryzyko psychospołeczne na gruncie zawodowym w Europie?

Wiemy już nad czym będzie pracowała ROP w 2015 r.

Rada Ochrony Pracy przyjęła na posiedzeniu 20 stycznia plan pracy na 2015 r. przygotowany przez Prezydium. Zgłoszeń propozycji tematów, jakim powinna przyjrzeć się w tym roku ROP było aż 50 jednak z uwagi na 12 posiedzeń jakie odbywa Rada skupi się ona na 13 tematach. Wiemy już nad czym będzie pracowała ROP w 2015 r.

Dobre praktyki BHP

Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Mostostal Warszawa, jako jedna z najstarszych firm budowlanych w Polsce, chce wyznaczać kierunki rozwoju i pracować nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa pracy – nie tylko we własnym przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim wśród firm, z którymi współpracuje na co dzień. Statystyki pokazują bowiem, że to właśnie z udziałem ich pracowników dochodzi najczęściej do wypadków na budowach. Firma od lat dzieli się z innymi swoim doświadczeniem, wiedzą i praktykami w zakresie bhp. Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Firma Netto Polska stawia na poszerzone szkolenia promujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Kierownictwo popularnych żółto-czarnych dyskontów przywiązuje dużą wagę do należytego przygotowania do pracy nowo zatrudnianych pracowników, jak i pracowników ze stażem. Poszerzone szkolenia bhp odbywa cała załoga, wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko. Takie filozofia przynosi korzyści firmie , gwarantuje stabilność i rentowność. Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Najnowsze porady ekspertów

Skierowanie na badania kontrolne - kto może je wystawić?

Pytanie:  Czy pracownik służby bhp może wystawiać skierowania na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie? Skierowanie na badania kontrolne - kto może je wystawić?

Paczka świąteczna przyczyną wypadku w drodze do domu

Pytanie:  Pracownik otrzymał trzy paczki świąteczne w pracy. Po zakończonej pracy udał się jako pasażer do domu samochodem. Po dojechaniu biorąc paczki z samochodu zarzucił je sobie na plecy. Poszkodowany oświadczył ,że ciężar paczek spowodował przeciążenie pleców, a następstwem było ukucnięcie i poczuł ból w plecach. Następnego dnia udał się do lekarza gdzie dostał 27 dni zwolnienia. O wypadku nikogo nie informując. Wypadek zgłosił będąc tydzień w pracy po zdarzeniu, oświadczając że ma świadka kierowcę samochodu. Czy można zakwalifikować to zdarzenie jako wypadek w drodze z pracy? Paczka świąteczna przyczyną wypadku w drodze do domu

Pracownik służby bhp przewodniczącym komisji bhp - czy to możliwe?

Pytanie:  Czy pracownik służby bhp w stopniu starszy specjalista w zakładzie powyżej 470 pracowników może pełnić funkcję przewodniczącego komisji bhp? Czy udział w komisji bhp lekarza, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami jest płatny? Pracownik służby bhp przewodniczącym komisji bhp - czy to możliwe?

Oznaczenia na drzwiach przeciwpożarowych

Pytanie:  W budynku administracji publicznej zamontowane zostały zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych drzwi w klasie odporności ppoż. EI 60. Skrzydła drzwi są przeszkolone w całości. Drzwi są wpięte do systemu sygnalizacji pożaru i w chwili zadziałania czujki zamykają się. Czy na szybie tych drzwi można umieścić oznakowania np. w postaci tabliczki, czy też można oznaczyć w inny sposób? Oznaczenia na drzwiach przeciwpożarowych

Apteczka zakładowa konieczna także w miejscu pracy personelu medycznego

Pytanie:  Czy w centrum rehabilitacyjnym, gdzie pracują lekarze i pielęgniarki musi być przenośna apteczka pierwszej pomocy? Apteczka zakładowa konieczna także w miejscu pracy personelu medycznego

Zmiany w prawie bhp

Nowe zasady badań określających zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariuszy...

Od 23 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze... Nowe zasady badań określających zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Jednolity tekst rozporządzenia dotyczący urządzeń do napełniania i opróżniania...

9 stycznia 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia... Jednolity tekst rozporządzenia dotyczący urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Nowe wymagania ppoż. dla oddziałów przedszkolnych w szkołach

15 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r w sprawie... Nowe wymagania ppoż. dla oddziałów przedszkolnych w szkołach

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014... Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu... Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki...

Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych? Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wypadek w drodze do pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.