Wtorek, 16 Wrzesnia 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Ograniczanie i rozszerzanie wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Pracownicy wykonujący niektóre zawody lub prace muszą mieć szczególną sprawność przy odbieraniu i reakcji na sygnały świetlne, akustyczne, znaki oraz polecenia, czyli szczególną sprawność psychofizyczną. Wykaz takich prac zawiera załącznik Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Ograniczanie i rozszerzanie wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczą m.in. mobbingu

11 września 2014 r. Sejm RP będzie pracował m.in. nad zmianami w Kodeksie pracy. Odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji tego aktu prawnego. Główne propozycje zmian dotyczą rozszerzenia listy kryteriów zakazanej dyskryminacji w ramach zatrudnienia, modyfikacji katalogu działań uznawanych za przejaw dyskryminacji oraz rozciągnięcia zakazu dyskryminacji na zakaz mobbingu. Proponowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczą m.in. mobbingu

Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

W marcu 2015 r. wejdzie w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153 z 18 czerwca 2010 r., str. 30). Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Częstotliwość przeprowadzania badań czynników szkodliwych

W zależności od charakteru działania czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy dzielą się na fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia występującego w środowisku pracy nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 Kodeksu pracy (dalej: kp). Częstotliwość przeprowadzania badań czynników szkodliwych

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla. Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Uprawnienia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Pytanie:  Jakie uprawnienia, poza prawem jazdy i orzeczeniem lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, musi posiadać pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, aby mógł przewozić autem inne osoby? Uprawnienia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Praca w zmiennym mikroklimacie

Pytanie:  Zakład zatrudnia pracowników na stanowiskach konserwator (czyli elektryk, hydraulik, malarz…) oraz sprzątaczki budynków. Panie oraz panowie część swoich prac wykonują w terenie czyli są narażeni na działanie warunków atmosferycznych. Czy z tego tytułu możemy mówić o pracy w zmiennym mikroklimacie? Pracownicy otrzymują od pracodawcy odzież roboczą a konserwatorzy też ochronną. Naturalnie w okresie letnim pracownicy otrzymują wodę mineralną bez ograniczeń. Czy ze względu na warunki pracy należy zapewnić pracownikom coś jeszcze? Czy zmienny mikroklimat nie jest czynnikiem uciążliwym w środowisku pracy? Praca w zmiennym mikroklimacie

Badania środowiska pracy w salonie meblowym

Pytanie:  Czy  w nowo otwartym salonie meblowym trzeba przeprowadzić badania środowiska pracy (hałas , pyły itp.)? Badania środowiska pracy w salonie meblowym

Osoba do prowadzenia szkoleń bhp

Pytanie:  Czy firma szkoleniowa może korzystać z wykładowcy do prowadzenia szkoleń BHP dla klientów zewnętrznych, jeżeli ta osoba była zawodowym strażakiem i ukończyła Technikum BHP? Osoba do prowadzenia szkoleń bhp

Obuwie ochronne w lato

Pytanie:  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach elektryków, monterów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej otrzymują obuwie ochronne, które ma podwyższoną cholewkę w celu zabezpieczenia kostki przed urazami. Ostatni pracownicy zaczęli domagać się aby ich zaopatrzyć w letnie, lżejsze obuwie bez cholewki bo jest im za gorąco. Pracownicy przemieszczają się po schodach i myślę, że obuwie które mają obecnie jest ok, ale, że w upały jest w nim gorąco to też fakt. Proszę o udzielenie odpowiedz, czy ich roszczenie jest uzasadnione. Obuwie ochronne w lato

Zmiany w prawie bhp

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy...

1 września 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań... Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i...

5 września 2014 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych dozoru... Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

21 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie numerów telefonicznych, które mogą... Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

Badania lekarskie kierowców po nowemu

20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających... Badania lekarskie kierowców po nowemu

Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 20 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy określające m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres... Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej... Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Ryzyko zawodowe

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne konsekwencje, o których trzeba... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz... Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Delegacja a ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien poinformować pracownika przed przystąpieniem do pracy w delegacji o ryzyku zawodowym, jakie... Delegacja a ryzyko zawodowe

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów... Ocena zagrożenia wybuchem

Wypadki i zdarzenia

Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie... Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje

Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie... Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Kwalifikacja wypadku podczas przerwy śniadaniowej

Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie przerwy śniadaniowej i podczas czynności, które pozostają w... Kwalifikacja wypadku podczas przerwy śniadaniowej

Co zrobić gdy ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Pytanie:  Pracownik spedycji podczas załadunku samochodu elementami wentylacyjnymi poczuł ogromny ból w... Co zrobić gdy ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.