Sobota, 20 Grudnia 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Obserwacja bezpieczeństwa zachowań pracowników - skuteczny sposób ograniczania wypadków przy pracy

Polskie firmy przywiązują coraz większą wagę do zarządzenia bezpieczeństwem. Duże zainteresowanie tym tematem widać w wielu branżach, np. spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, ciepłowniczej. Z tym wiąże się również coraz większa popularność programów obserwacji bezpieczeństwa zachowań pracowników. Mogą one być zastosowane w każdej branży i przy każdym charakterze operacji. Obserwacja bezpieczeństwa zachowań pracowników - skuteczny sposób ograniczania wypadków przy pracy

Wysokie standardy BHP pozwolą uniknąć wypadków przy pracy

Według badań Koalicji Bezpieczni w Pracy, aby uniknąć wypadku w pracy, bezwzględnie należy przestrzegać wysokich standardów BHP. Natomiast dbałość o ich przestrzeganie w miejscu pracy zależy w równiej mierze od pracodawców jak i od pracowników. Jaka jest jednak rzeczywistości? Jak przedsiębiorcy i pracownicy dbają o poziom BHP w swoich firmach? Wysokie standardy BHP pozwolą uniknąć wypadków przy pracy

Kontrola PIP bez uprzedzenia - Sejm oceni proponowane zmiany

Na I czytanie w sejmie czeka projekt poselski projekt zmian do ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.). W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano zmianę polegającą na dodaniu do katalogu wyłączeń stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców (art. 84a) w zakresie objętym kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (pkt 8). Kontrola PIP bez uprzedzenia - Sejm oceni proponowane zmiany

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy tematem seminarium w Brukseli

9 grudnia 214 r. w Brukseli spotkali się na seminarium przedstawiciele organów administracji państwowej, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz strony reprezentujące pracowników. Seminarium dotyczyło prac nad dyrektywami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy tematem seminarium w Brukseli

Prewencja zamiast interwencji

Jak wynika z badań CIOP-PIBponad 20% incydentów przy obsłudze maszyn wynika z obchodzenia systemów ochronnych. Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna wypadków przy pracy związanej z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Wiele zależy, jak zawsze od samej wiedzy o bhp pracowników, ale i od projektantów oraz osób organizujących pracę. To ich działania bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pracy, z użyciem maszyny i różnego rodzaju urządzenia. Właśnie „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń” było tematem przewodnim Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 4-5 grudnia w Łodzi. Prewencja zamiast interwencji

Dobre praktyki BHP

SKANSKA inicjator i promotor standardów bezpieczeństwa

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż. Każdego roku na budowach w Polsce dochodzi do kilku tysięcy wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. Skanska wprowadza innowacyjne projekty, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy wszystkim osobom zatrudnionym przy projektach i współpracujących z firmą. SKANSKA inicjator i promotor standardów bezpieczeństwa

Benefit Systems - firma bez dymu

Kondycja i samopoczucie pracowników, przekładają się na lepszą wydajność firmy. Mając to na uwadze Firma Benefit Systems S.A., postanowiła sfinansować swoim pracownikom grupowe terapie antynikotynowe. Koszt wdrożenia takiej terapii dla jednej osoby to kilkaset złotych, ale już w pierwszym roku po jej zakończeniu firma otrzyma zwrot z inwestycji na poziomie kilkuset procent. Benefit Systems - firma bez dymu

Najnowsze porady ekspertów

Wózki podnoszące i tzw. ,,paleciaki" - które z nich podlegają UDT

Pytanie:  Czy wózek tzw. paleciak z napędem elektrycznym o wysokości podnoszenia 2,1 m i udźwigiem 1000 kg musi mieć dopuszczenie do pracy wydane przez UDT? Wózki podnoszące i tzw. ,,paleciaki

Kto może nauczyć pracowników prawidłowego używania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości?

Pytanie:  Czy osoba, która posiada szkolenie alpinistyczne mogłaby przeszkolić innych pracowników z użytkowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem wysokości?  Kto może nauczyć pracowników prawidłowego używania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości?

Jak liczyć czas na sporządzenie protokołu powypadkowego?

Pytanie:  Od kiedy liczy się 14-dniowy czas sporządzenia protokołu powypadkowego?  Jak liczyć czas na sporządzenie protokołu powypadkowego?

Bezpieczeństwo pracy na wysokości - przenośne podzespoły kotwiczące

Pytanie:  W jaki sposób zabezpieczyć pracowników wykonujących prace na dachu, jeżeli nie ma na nim do czego przypiąć linki łączącej z szelkami bezpieczeństwa, brak kominów? Bezpieczeństwo pracy na wysokości - przenośne podzespoły kotwiczące

Co zrobić gdy pracodawca zleceniobiorca nie przestrzega przepisów bhp?

Pytanie:  Na terenie naszej firmy pracuje firma budowlana (bez kontaktu z naszymi pracownikami), pracownicy tej firmy nie przestrzegają przepisów bhp, za przyzwoleniem przełożonego. Jaka jest rola służby bhp w zakładzie zlecającym te prace. Pracodawca lekceważy wszelkie ustne uwagi. Czy ponosimy odpowiedzialność jeżeli dojdzie do wypadku? Co zrobić gdy pracodawca zleceniobiorca nie przestrzega przepisów bhp?

Zmiany w prawie bhp

Nowe opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za... Nowe opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego

Zaoszczędzisz na dozorze technicznym

30 listopada 2014 r. tracą moc przepisy dotyczące opłat pobieranych z tytułu wykonywania dozoru technicznego. Zaoszczędzisz na dozorze technicznym

Kto przeprowadzi badania lekarskie i psychologiczne maszynistów?

21 listopada 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 października 2014 r. w... Kto przeprowadzi badania lekarskie i psychologiczne maszynistów?

Nowy jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dozoru technicznego urządzeń...

28 października 2014 r. opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu z 20 października 2006 r.w... Nowy jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych

Nowy jednolity tekst Kodeksu Pracy

4 listopada 2014 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałek Sejmu RP z 17 września 2014 r.... Nowy jednolity tekst Kodeksu Pracy

Nowe szkolenia pracowników sektora gospodarki morskiej

Od 25 października 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojuz 19 września 2014... Nowe szkolenia pracowników sektora gospodarki morskiej

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki...

Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych? Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wypadek w drodze do pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.