Sobota, 25 października 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Jak wybrać odzież chroniącą przed działaniem wysokiej temperatury i płomienia?

Różnorodność nadaje życiu smak a dokonując wyborów dobrze jest mieć kilka możliwości. Tak właśnie jest w przypadku doboru odzieży chroniącej przed działaniem wysokiej temperatury i płomienia, zapewniającej pracownikowi bezpieczeństwo. Jednak w tej sytuacji absolutnie niezbędne jest dokładne zrozumienie różnic między dostępnymi rozwiązaniami. Jak wybrać odzież chroniącą przed działaniem wysokiej temperatury i płomienia?

,,Nowoczesne bezpieczeństwo - dzielimy się wiedzą" (sprawdź co działo się na konferencji)

Portal BHP jako patron medialny uczestniczył w dniach 6-7-8 października 2014 r. w konferencji „Nowoczesne bezpieczeństwo – dzielimy się wiedzą” zorganizowana przez firmę GBI Partners. Była to konferencja inna niż wszystkie. Przez 3 dni eksperci, pracownicy służby bhp dzielili się praktycznymi informacjami i rozwiązaniami w zakresie bhp stosowanymi w ich firmach. Była to skarbnica wiedzy praktycznej, sprawdź sam. ,,Nowoczesne bezpieczeństwo - dzielimy się wiedzą

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

W tym tygodniu, od 20 do 24 października, trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2014, stanowiący kluczowy element kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Innowacje w miejscu pracy ważne dla Polaków

Polacy dostrzegają ogromną wartość rozwiązań innowacyjnych w miejscu zatrudnienia, jak wynika z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”. Większość twierdzi, że ułatwiają one wykonanie pracy i podnoszą jej jakość. Dzięki nim czują się też bezpieczniej. Innowacje w miejscu pracy ważne dla Polaków

Zmniejsz ryzyko poślizgnięcia się pracowników

Liczba pracowników po 60-tym roku życia będzie się zwiększać z roku na rok z uwagi na wydłużenie wieku emerytalnego. Prognozy GUS wskazują, że w 2020 roku odsetek osób pracujących po 60. roku życia ma osiągnąć 22,4%. Natomiast jeszcze inna statystyka GUS-u pokazuje, że liczba osób w wieku 50–59 lat narażonych na ryzyko poślizgnięcia, potknięcia się i upadku na tym samym poziomie jest szacowana w Polsce na ok. 20 tys. Zmniejsz ryzyko poślizgnięcia się pracowników

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika
Slowa kluczowe: dobre praktyki bhp

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Prowadzenie szkoleń bhp przez pracownika służby bhp w ramach działalności gospodarczej

Pytanie:  Jestem specjalistą ds. bhp z zakładzie, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Prowadzę również działalność gospodarczą polegającą na szkoleniu i nadzorze bhp. Czy występują jakiekolwiek przeszkody ku temu, aby moja firma prowadziła takie szkolenie w zakładzie gdzie jestem bhpowcem? Prowadzenie szkoleń bhp przez pracownika służby bhp w ramach działalności gospodarczej

Potwierdzanie uprawnień spawacza

Pytanie:  Czy w imieniu pracodawcy pracownik kadr może potwierdzać co 6 miesięcy, że spawacz pracuje w zakresie swoich uprawnień?  Potwierdzanie uprawnień spawacza

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się, nie zeskoczył, nie spadł itp.), opuchlizna pojawiła się w godzinach wieczornych. Poszkodowany poinformował o zdarzeniu przełożonego po zakończeniu pracy w dniu następnym. Zespół powypadkowy ma problem z określeniem przyczyny zewnętrznej w tym zdarzeniu. Pracownik zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu 2 dni po zdarzeniu a następnie otrzymał zwolnienie lekarskie. Proszę o informację, czy jeśli w dokumentacji medycznej zgłoszenie będzie opisane jako uraz to w tym przypadku zdarzenie trzeba będzie uznać jako wypadek przy pracy? Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Obowiązek zwrotu koszów za okulary

Pytanie:  W zarządzeniu wewnętrznym odnośnie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracodawca zwraca cześć kosztów jakie poniósł pracownik. Napisane jest ze pracownik zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów w terminie 2 miesięcy od daty wydania zaświadczenia, a okulary zapewniamy na okres ważności badań okresowych (wyjątek stanowią badania kontrole). Pracownik zrobił badania w październiku 2013 r. lekarz zalecił okulary korygujące wzrok. Natomiast o zwrot pracownik ubiega się w październiku 2014 r. Czy należny zwrócić mu część kosztów jeśli nie dotrzymał terminów? A może zapis o terminie 2 miesięcznym składania wniosków od daty wystawienia zaświadczenia jest nad wyrost? Obowiązek zwrotu koszów za okulary

Czy każdy kierownik może prowadzić szkolenie bhp?

Pytanie:  Czy kadra kierownicza może przeprowadzać szkolenia bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych? W mojej firmie 500 osób pracodawca nakazał szkolić robotników kadrze kierowniczej, która ma odbyte szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej oraz metodykę. Z przepisów o szkoleniach oraz o służbie BHP absolutnie nie wynika, że mogą to wykonywać. Oni nic nie wiedzą na temat zagrożeń, warunków szkodliwych, procedury powypadkowej itp. Czy każdy kierownik może prowadzić szkolenie bhp?

Zmiany w prawie bhp

Jest nowy jednolity tekst ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

14 października 2014 r. zostało opublikowane w dzienniku ustaw obwieszczenie Marszałek Sejmu RP z 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... Jest nowy jednolity tekst ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Nowe przepisy dotyczące kontroli urządzeń radiologicznych

Od 17 września 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące kontroli fizycznych parametrów... Nowe przepisy dotyczące kontroli urządzeń radiologicznych

Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w...

7 października 2014 r. decyzją prezesa Rady Ministrów zmieni się skład Międzyresortowej Komisji... Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Nowy wykaz NDS

24 września 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy określające wartości najwyższych... Nowy wykaz NDS

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy...

1 września 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zakres i... Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i...

5 września 2014 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych dozoru... Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego pracowników (na stanowiskach pracy z komputerem oraz... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni

Dla wszystkich stanowisk pracy należy m.in. opisać stanowisko pracy i stosowane środki techniczne oraz... Co wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zawodowe w serwerowni
Slowa kluczowe: ryzyko zawodowe

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wypadek w drodze do pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.