Sobota, 28 lutego 2015

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Uwaga! Nowy regulamin

--------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W związku z tym Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (WiP) przygotowało nowy Regulamin Portalu BHP, uwzględniający wprowadzone na mocy tej ustawy nowe regulacje prawne.

 

Jednocześnie informujemy, że ww. Regulamin ma zastosowanie do Umów dotyczących usług i produktów oferowanych przez WiP za pośrednictwem Portalu BHP, zawartych przez Państwa z WiP nie wcześniej niż w dniu 25 grudnia 2014 r.

 

Natomiast do Umów zawartych przed 25.12.2014 r. stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy i dotychczasowy Regulamin Portalu BHP.               

--------------------------------------------

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Ranking najbezpieczniejszych kopalni w Polsce

Znamy już najbezpieczniejsze kopalnie w Polsce. W rankingu górnictwa węgla kamiennego pierwszą lokatę przyznano kopalni „Jankowice”. 26 lutego 2015 r. w Krakowie ogłoszeni zostali laureaci konkursu „Bezpieczna Kopalnia”, który to konkurs jest podstawą stworzonego rankingu bezpiecznych kopalni. Głównymi kryteriami rankingu są m.in.: 3 kolejne lata bez wypadków śmiertelnych oraz liczba wypadków lekkich. Ranking najbezpieczniejszych kopalni w Polsce

Związki Zawodowe pozytywnie o dodatkowych uprawnieniach PIP i nie tylko

Resortowa nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych została pozytywnie przyjęta przez Forum Związków Zawodowych. Chociaż Forum zauważa potrzebę dalszych zmian gównie w ustawie o emeryturach pomostowych, nowelizacja ta jest jednak krokiem w dobrym kierunku. W swojej opinii posuwa się również dalej i proponuje nowe zadania dla związków zawodowych i PIP. Związki Zawodowe pozytywnie o dodatkowych uprawnieniach PIP i nie tylko

Opinia szefowej PIP i ,,Solidarność" o rozszerzeniu uprawnień PIP

Główna Inspektor Pracy w swojej opinii do projektu zmian ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych podkreśliła, że samo zwiększenie uprawnień PIP nie ułatwi pracownikom dochodzenia prawa do emerytury pomostowej. To ZUS nadal weryfikuje rodzaj prac uprawniających do tego typu emerytury.Natomiast prezydium KK NSZZ "Solidarność" zaopiniowało pozytywnie projekt zmian. Opinia szefowej PIP i ,,Solidarność

Obowiązki służby bhp a ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to obecnie temat na topie. Pracownicy służby bhp lub osoby wykonujące zadania tej służby z racji zawodu i wykonywanych czynności w ramach obowiązków służbowych, mają stały kontakt z danymi osobowymi innych pracowników przedsiębiorstwa. Rodzi się zatem pytanie, czy pracownikom służby bhp pracodawca powinien udzielać imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Obowiązki służby bhp a ochrona danych osobowych

Rada Ochrony Pracy w lutym o warunkach pracy osób niepełnosprawnych

24 lutego 2015 r. zbiera się po raz kolejny Rada Ochrony Pracy. Dziś przedmiotem dyskusji będzie aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie warunków wykonywania pracy do ich potrzeb. Omówiony zostanie projekt „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Rada Ochrony Pracy w lutym o warunkach pracy osób niepełnosprawnych

Dobre praktyki BHP

Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Mostostal Warszawa, jako jedna z najstarszych firm budowlanych w Polsce, chce wyznaczać kierunki rozwoju i pracować nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa pracy – nie tylko we własnym przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim wśród firm, z którymi współpracuje na co dzień. Statystyki pokazują bowiem, że to właśnie z udziałem ich pracowników dochodzi najczęściej do wypadków na budowach. Firma od lat dzieli się z innymi swoim doświadczeniem, wiedzą i praktykami w zakresie bhp. Mostostal: modelowe rozwiązania w zakresie bhp

Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Firma Netto Polska stawia na poszerzone szkolenia promujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Kierownictwo popularnych żółto-czarnych dyskontów przywiązuje dużą wagę do należytego przygotowania do pracy nowo zatrudnianych pracowników, jak i pracowników ze stażem. Poszerzone szkolenia bhp odbywa cała załoga, wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko. Takie filozofia przynosi korzyści firmie , gwarantuje stabilność i rentowność. Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Zmiany w prawie bhp

Zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Do 1 marca 2015 r. obowiązują zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wprowadza je rozporządzenie Ministra Infrastruktury i... Zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Nowe kategorie "płynów niebezpiecznych" w urządzeniach ciśnieniowych

23 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 lutego 2015 r. zmieniające... Nowe kategorie

Rozporządzenie o kryteriach klasyfikacji substancji chemicznych

12 lutego 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia o ogłoszeniu jednolitego tekstu... Rozporządzenie o kryteriach klasyfikacji substancji chemicznych

Nowe wzory na dofinansowanie szkoleń pracowników z Funduszu Pracy

Od 1 lutego 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników... Nowe wzory na dofinansowanie szkoleń pracowników z Funduszu Pracy

Nowe zasady badań określających zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariuszy...

Od 23 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków,... Nowe zasady badań określających zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i... Bezpieczeństwo pożarowe - typy gaśnic i ich oznaczenie

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe
Slowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zawodowe

Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki...

Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych? Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Pytanie:  Jak przeprowadzić ocenę warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego... Ocena warunków pracy a obciążenie psychiczne pracowników

Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca,... Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego

Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne... Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Slowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego

Wypadki i zdarzenia

Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Pytanie:  Czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Pracownik po zejściu z drabiny poczuł ból w prawym kolanie (nie uderzył się,... Problem z określeniem przyczyny zewnętrznej wypadku

Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy...

Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole... Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Pytanie:  Czy przy karcie wypadku zleceniobiorcy sporządzamy statystyczną kartę wypadku i czy do ZUS IWA... Wypadek zleceniobiorcy a procedura powypadkowa

Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy... Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec
Slowa kluczowe: szkolenia bhp

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Slowa kluczowe: gry szkoleniowe
Slowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) | bhp | choroba zawodowa | obowiązki pracodawcy | obowiązki pracownika | ocena ryzyka zawodowego | pracodawca | pracownik | prawo pracy | protokół powypadkowy | ryzyko zawodowe | służba bhp | szkolenia bhp | szkolenie bhp | szkolenie okresowe bhp | ubezpieczenia społeczne | warunki pracy | wypadek | wypadek przy pracy | wzory dokumentów
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.