Piątek, 29 sierpnia 2014
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Działania prewencyjne PIP

Jednym z priorytetów w działalności Państwowej Inspekcji Pracy są kampanie informacyjne i programy prewencyjne adresowane do możliwie największej liczby adresatów, wspomagające działania nadzorczo-kontrolne. Państwowa Inspekcja Pracy, przygotowując swoje programy prewencyjne koncentruje się na obszarach o największym ryzyku wypadków przy pracy. Działania prewencyjne PIP

Identyfikacja obszarów o największym ryzyku wypadków przy pracy - analiza PIP

Na plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 26 sierpnia 2014 r., jednym z tematów był m.in. materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy „Identyfikacja obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzeganie w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dane pochodzące z badania okoliczności i przyczyn wypadków przez inspektorów pracy gromadzone są przede wszystkim w celu wskazania kluczowych informacji niezbędnych do planowania programów kontrolno-prewencyjnych. Identyfikacja obszarów o największym ryzyku wypadków przy pracy - analiza PIP

Pracodawca sam może poprosić PIP o przeprowadzenie kontroli

Pracodawca nie ma już obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. PIP przeprowadza jedynie kontrolę w zakresie przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy zatrudnionego niepełnosprawnego. Pracodawca może również sam wystąpić do PIP o przeprowadzenie kontroli. Pracodawca sam może poprosić PIP o przeprowadzenie kontroli

Pierwsze szkolenie okresowe bhp nauczyciela

Pierwsze szkolenie okresowe nauczycieli należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Z tego szkolenia okresowego nauczyciel może być jednak zwolniony pod pewnymi warunkami. Pierwsze szkolenie okresowe bhp nauczyciela

O ryzyku na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

Obszary o największym ryzyku wypadków przy pracy i przestrzeganie przepisów bhp to jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek, 26 sierpnia 2014 r. na godz. 10.00. Tematem sesji był również program wsparcia z funduszu wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka. O ryzyku na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

Dobre praktyki BHP

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. STRABAG: frontem do pracownika

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Najnowsze porady ekspertów

Pomiary oporności uziomu rusztowań

Pytanie:  Czy przy rusztowaniach przejezdnych (poruszających się na gumowych kółkach) wymagane jest podanie oporności uziomu? Pomiary oporności uziomu rusztowań

Zakup okularów korygujących dla pielęgniarek

Pytanie:  Czy pielęgniarki pracujące w poradni i szpitalu mogą korzystać ze zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok? Pragnę podkreślić, iż praca przed monitorem ekranowym w/w osób polega na zarejestrowaniu pacjenta lub wprowadzenie zmian w deklaracji. Zakup okularów korygujących dla pielęgniarek

Obowiązek wypełniania Karty Wypadku

Pytanie:  Czy oprócz protokołu powypadkowego należy wypełnić dodatkowo Kartę Wypadku ? Obowiązek wypełniania Karty Wypadku

Badania psychofizyczne dla palaczy c.o.

Pytanie:  Czy nasi pracownicy (palacze c.o.), którzy pracują przy urządzeniach energetycznych wysokociśnieniowych (kotły wodne do 150 stopni C na paliwa stałe, płynne, gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi) muszą przejść badania psychofizyczne? Badania psychofizyczne dla palaczy c.o.

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia

Pytanie:  Przyjęliśmy pracownika na stanowisko elektryka zmianowego, dostarczył nam zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (łącznie z pracą na wysokości) które otrzymał u poprzedniego pracodawcy. Stanowisko pracy jest takie samo, czy w tej sytuacji możemy honorować zaświadczenie, czy zobowiązani jesteśmy wysłać pracownika na ponowne badania? Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia

Zmiany w prawie bhp

Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i...

5 września 2014 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać... Zmieniają się przepisy w sprawie dozoru technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

21 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie numerów telefonicznych, które mogą... Numery telefoniczne obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego

Badania lekarskie kierowców po nowemu

20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających... Badania lekarskie kierowców po nowemu

Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 20 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy określające m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres... Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej... Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

Choroby zawodowe funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

1 lipca 2014 r. to data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ustalania uszczerbku na zdrowiu... Choroby zawodowe funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

Ochrona przeciwpożarowa

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest ich przechowywanie oraz wykonywanie prac z ogniem... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących... Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ryzyko zawodowe

Delegacja a ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien poinformować pracownika przed przystąpieniem do pracy w delegacji o ryzyku zawodowym, jakie występuje na danym stanowisku. Informacja ta... Delegacja a ryzyko zawodowe

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów... Ocena zagrożenia wybuchem

Lista Dortmundzka - ergonomiczna lista kontrolna

Pierwszą kompleksową metodą ergonomicznego diagnozowania systemów pracy była tzw. Lista Dortmundzka,... Lista Dortmundzka - ergonomiczna lista kontrolna

Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole

Wakacje to świetny czas na odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ale należy... Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole

Wypadki i zdarzenia

Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie można wykluczyć innej... Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Kwalifikacja wypadku podczas przerwy śniadaniowej

Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie przerwy śniadaniowej i podczas czynności, które pozostają w... Kwalifikacja wypadku podczas przerwy śniadaniowej

Co zrobić gdy ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Pytanie:  Pracownik spedycji podczas załadunku samochodu elementami wentylacyjnymi poczuł ogromny ból w... Co zrobić gdy ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego... Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.