Dzisiaj jest Piątek, 1 sierpnia 2014

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

Promocja

------------------------------------------------

 

Wyjątkowa i jedyna taka publikacja na rynku wydawniczym traktująca o 3 najważniejszych rozporządzeniach dla służby bhp.

------------------------------------------------

Pełny opis >>

------------------------------------------------

Aktualności BHP

Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Pracodawcy mają określone obowiązki wobec pracowników w czasie upałów

NSZZ Solidarność wzywa pracodawców o zadbanie o swoich pracowników podczas upałów. Ulgę zmęczonym pracownikom przynieść mogą zimne napoje, przerwy w pracy oraz skrócenie czasu pracy. Pracodawcy mają określone obowiązki wobec pracowników w czasie upałów

Jak chronić przed słońcem pracowników wykonujących pracę na zewnątrz

Pracownikami, którzy najczęściej wykonują pracę pod gołym niebem są rolnicy oraz pracownicy branży budowlanej. W przypadku takiej pogody, jaką mamy ostatnio w Polsce, szczególną uwagę należy zwrócić na ich ochronę przed silnym nasłonecznieniem, czyli negatywnym wpływem promieniowania UV. Jak chronić przed słońcem pracowników wykonujących pracę na zewnątrz

Obowiązki z zakresu bhp kierownika i pracownika tymczasowego

Obowiązków związanych z zapewnieniem bhp pracownikowi tymczasowemu spoczywają nie tylko na pracodawcy użytkowniku. Również kierownicy pracowników tymczasowych są obciążeni określonymi zadaniami. Pamiętajmy też, że i pracownik tymczasowy ma pewne obowiązki… Obowiązki z zakresu bhp kierownika i pracownika tymczasowego

Po co wprowadzono rozporządzenie REACH

REACH (ang.: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie REACH ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30 grudnia 2006 r. (L 396, str. 1), a weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Trzeba jednak zaznaczyć, że z tym dniem zaczęła obowiązywać tylko część rozporządzenia REACH. Po co wprowadzono rozporządzenie REACH

Dobre praktyki BHP

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

W Kompanii bezpieczniej

Jako część globalnego koncernu SABMiller Kompania Piwowarska dba nie tylko o doskonałą jakość swoich produktów, ale też o dobre warunki i bezpieczeństwo pracy w browarach. Dlatego wciąż wprowadzane są nowe rozwiązania z zakresu bhp, które mają za zadanie udoskonalać również ten aspekt działalności firmy. I choć zarządzający mają mnóstwo pomysłów na kolejne wdrożenia, to autorami najlepszych projektów są często sami pracownicy. I to oni w olbrzymiej mierze decydują o bezpieczeństwie. W Kompanii bezpieczniej

Najnowsze porady ekspertów

Ochrona przeciwpożarowa podczas prac spawalniczych

Prace spawalnicze zaliczane są do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym. Zagrożenie pożarowe powodowane jest głównie wytwarzaniem przez urządzenia spawalnicze bardzo wysokich temperatur, powstawaniem odprysków metali i żużla oraz przewodnictwem cieplnym metali. Ochrona przeciwpożarowa podczas prac spawalniczych

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pytanie:  Kto może przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla części pracowników wyznaczonych w spółce celem sprawowania nadzoru nad apteczkami oraz jako osoby wyznaczone do udzielania pomocy? Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Badania lekarskie i szkolenie wstępne bhp zleceniobiorcy

W kwestii obowiązków pracodawcy decydujących o badaniach lekarskich i szkoleniu wstępnym bhp zleceniobiorcy decydującym czynnikiem będzie miejsce wykonywania prac. Badania lekarskie i szkolenie wstępne bhp zleceniobiorcy

Badania psychotechniczne

Pytanie:  Czy pracownik który kieruje samochodem służbowym a nie ma stanowiska kierowcy, musi mieć badania psychotechniczne? Badania psychotechniczne

Wysoka temperatura w klasach

Pytanie:  Czy można odwołać zajęcia w szkole ze względu na wysoką temperaturę w klasach? Wysoka temperatura w klasach

Zmiany w prawie bhp

Badania lekarskie kierowców po nowemu

20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i... Badania lekarskie kierowców po nowemu

Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 20 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy określające m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres... Uwaga! Są nowe przepisy dotyczące badań psychologicznych kierowców

Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej... Od 10 lipca niepełnosprawni pracują krócej

Choroby zawodowe funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

1 lipca 2014 r. to data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ustalania uszczerbku na zdrowiu... Choroby zawodowe funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

1 lipca weszły w życie przepisy określające sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn... Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w ABW, Agencji Wywiadu oraz CBA

Już jest nowy wykaz chorób zawodowych funkcjonariuszy

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby... Już jest nowy wykaz chorób zawodowych funkcjonariuszy

Ochrona przeciwpożarowa

Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Podstawową informacją dotyczącą magazynowania materiałów palnych jest to, że zabronione jest ich przechowywanie oraz wykonywanie prac z ogniem... Wymagania ppoż. dla magazynu materiałów palnych (gazy)

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Czy pracodawca musi jeszcze robić coś więcej w stosunku do swoich pracowników w sprawach ochrony... Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - analiza

Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów... Propozycje ćwiczeń na szkolenia przeciwpożarowe

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących... Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ryzyko zawodowe

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny... Ocena zagrożenia wybuchem

Lista Dortmundzka - ergonomiczna lista kontrolna

Pierwszą kompleksową metodą ergonomicznego diagnozowania systemów pracy była tzw. Lista Dortmundzka,... Lista Dortmundzka - ergonomiczna lista kontrolna

Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole

Wakacje to świetny czas na odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ale należy... Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole

Skąd się biorą błędy w ocenie ryzyka zawodowego

Błędy w ocenie ryzyka zawodowego pojawiają się, jeżeli w procesie szacowania ryzyka zawodowego... Skąd się biorą błędy w ocenie ryzyka zawodowego

Wypadki i zdarzenia

Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i... Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Wypadek na turnieju sportowym

Pytanie:  Czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, które miało miejsce podczas zawodów... Wypadek na turnieju sportowym

Wypadek ucznia podczas odbywania praktyk

Pytanie:  Na terenie zakładu pracy (pow. 100 osób) miał miejsce wypadek (lekki) ucznia podczas odbywania... Wypadek ucznia podczas odbywania praktyk

Sposób postępowania pracownika w razie wypadku

Podczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego bhp montera urządzeń AGD należy m.in. wskazać... Sposób postępowania pracownika w razie wypadku

Gry szkoleniowe

Hasłowiec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Hasłowiec

Klocki

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Klocki

Poplątaniec

Gra szkoleniowa bhp firmy K&P Poplątaniec
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.