Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Czy 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla każdego?

Czy 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla każdego?

Choć jeszcze nie mamy całkowitej pewności, że dla uczczenia obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy – jest duże prawdopodobieństwo – pytania w tej kwestii rodzą się nawet wśród Użytkowników Portalu BHP. Przykładem może być zapytanie o objęcie tym dniem wolnym od pracy również pracowników placówek handlowych. Zatem, czy ten dodatkowy dzień wolny od pracy obejmie wszystkich pracowników?

Już na wstępie zaznaczmy, że zagadnienie świadczenia pracy przez placówki handlowe, jak również innych pracowników, w dniu 12 listopada 2018 r. jest cały czas sprawą otwartą. Wiąże się to z faktem, iż proces legislacyjny w ramach którego powstają przepisy normujące status dnia wolnego przypadającego po święcie 11 listopada 2018 r. nie został zakończony. Istnieją duże szanse na ustanowienie 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy i wyłączenie placówek handlowych z działalności w dniu. Ostateczna odpowiedź w omawianej kwestii będzie jednak możliwa dopiero po uchwaleniu przepisów przez Sejm, z uwzględnieniem poprawek Senatu oraz po złożeniu podpisu przez Prezydenta RP i ogłoszeniu aktu w dzienniku ustaw.

Narodowe Święto Niepodległości

Praca realizowana na podstawie stosunku pracy wykonywana jest w określonych ramach czasowych. Oznacza to, że każdy pracownik ma prawo do przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, odpoczynków dobowych oraz tygodniowych, jak również do nieświadczenia pracy w dni wolne od pracy. Dni wolne od pracy określają przepisy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Z przepisów przywołanej ustawy wynika, iż dniem wolnym od pracy jest między innymi dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

Problem z 12 listopada 2018 r.

Jednak Narodowe Święto Niepodległości w roku 2018 r. przypada na niedzielę – wolną od pracy, w tym handlu w placówkach handlowych. Oczywiście pracownicy nie każdego zawodu czy profesji będą mogli tego dnia świętować – trudno sobie wyobrazić aby tego dnia nie funkcjonowały szpitale zapewniające całodobowe usługi medyczne, komunikacja publiczna czy zakłady dostarczające prąd czy wodę.

Z uwagi na fakt, iż Narodowe Święto Niepodległości w roku 2018 przypada w niedzielę, powstała inicjatywa ustawodawcza mająca na celu wprowadzenie ustawy „epizodycznej” umożliwiającej „godne uczczenie 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” co wiąże się z wydłużeniem czasu uroczystości z tym związanych do trzech dni – od 10 do 12 listopada 2018 r.

Pierwotny projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości zakładał, iż „w dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni. W przypadku gdyby projekt ustawy został ostatecznie uchwalony w powyższym kształcie, wówczas placówki handlowe nie skorzystałyby z przywileju dnia wolnego 12 listopada 2018 r.

W dniu 26 października 2018 r. Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę prowadzającą poprawki do ustawy przekazanej przez Sejm. Zmierza ona do zapewnienia dnia wolnego – 12 listopada 2018 r. również względem pracowników handlu – którzy w opinii Senatu nie powinni być gorzej traktowani niż pracownicy innych działów gospodarki.

Projekt ustawy, wraz z poprawkami proponowanymi przez Senat trafi ponownie do Sejmu. Natomiast najbliższe planowane posiedzenie Sejmu odbywać się będzie w dniach 7 – 9 listopada 2018 r. Tym samym kwestia nieświadczenia pracy w dniu 12 listopada 2018 r. przez pracowników handlu jest na chwilę obecną sprawą otwartą. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie znane po ogłoszeniu treści ustawy w Dzienniku Ustaw, po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Tym samym zalecanym postępowaniem jest śledzenie ścieżki legislacyjnej projektowanych przepisów oraz codzienne sprawdzanie strony internetowej Dziennika Ustaw – dziennikustaw.gov.pl.

Podstawa prawna 
  • art. 1 ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 ze zmianami),
  • Poselski projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – druk nr 2931 – sejm.gov.pl.
Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.