Filtruj »

Pracownicy służby bhp w codziennej pracy wypełniają wiele różnych dokumentów. Niektóre wzory dokumentów są ściśle określone w aktach prawnych. Są i takie dokumenty, które nie mają ściśle określonego wzoru, a akty prawne jedynie wymieniają co taki dokument powinien zawierać. Jest również i taka grupa dokumentów, których wzór i zawartość zupełnie nie jest określony w akcie prawnym. Jak wówczas taki dokument powinien wyglądać? Rozwiązaniem problemów jest baza wzorów dokumentów bhp. Znajdują się tu wszystkie niezbędne dla służby bhp i osób zajmujących się bhp w firmie wzory dokumentów, gotowe do pobrania wypełnienie i wydrukowania.