Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Drgania mechaniczne mogą być przyczyną zmian chorobowych

Drgania mechaniczne, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy, występują w postaci drgań miejscowych lub ogólnych. Miejscowe przenoszone są bezpośrednio przez kończyny górne. Ogólne przekazywane są do organizmu jako całości przez stopy lub części tułowia, w szczególności miednicę bądź plecy.

Negatywne skutki zdrowotne oddziaływania miejscowych drgań mechanicznych na organizm człowieka to głównie zmiany chorobowe w układzie krążenia krwi (naczyniowym), układzie nerwowym oraz kostno-stawowym.

Choroba białych palców

Zespół opisanych powyżej zmian chorobowych zwany jest zespołem wibracyjnym, który jest chorobą zawodową. Najczęstszym objawem tej choroby są napadowe zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk, powodujące blednięcie opuszków palców (stąd pochodzi jedno z potocznych określeń tej postaci zespołu wibracyjnego jako tzw. choroby białych palców). Ponadto zmiany w układzie nerwowym na skutek oddziaływania drgań miejscowych to głównie zaburzenia czucia:

 • dotyku,

 • wibracji,

 • temperatury

oraz dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i dłoni oraz całych kończyn górnych.

Negatywne skutki oddziaływania ogólnych drgań mechanicznych na organizm człowieka dotyczą zwłaszcza układu kostno-stawowego oraz narządów wewnętrznych człowieka.

Środki ochrony przed drganiami mechanicznymi

Ochrona przed drganiami mechanicznymi obejmuje między innymi:

 • automatyzację procesów technologicznych i zdalne sterowanie źródłami drgań;

 • stosowanie materiałów, elementów i układów izolujących oraz tłumiących drgania, w tym:

– amortyzowanych siedzisk,

– uchwytów i rękawic antywibracyjnych;

 • projektowanie miejsc pracy i rozmieszczanie stanowisk pracy w sposób umożliwiający:

– izolację od źródeł drgań,

– ograniczający jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł drgań na pracownika;

 • konserwowanie:

– środków pracy,

– obiektów budowlanych,

– urządzeń i układów izolujących oraz tłumiących drgania;

 • ograniczanie czasu i poziomu narażenia na drgania oraz liczby osób na nie narażonych przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie:

– skróconego czasu pracy,

– przerw w pracy,

– rotacji na stanowiskach pracy.