Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O bezpieczeństwie użytkowania maszyn na Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego

O bezpieczeństwie użytkowania maszyn na Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego

Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń, a także bezpieczeństwo pracy przy maszynach oraz odpowiedzialność prawna projektantów i producentów maszyn – to tematy omawiane na Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego. Wzięli w niej udziałprojektanci maszyn, pracownicy służby BHP, osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania bezpieczeństwem. Sprawdź, co jeszcze działo się na konferencji.

W Solcu Zdrój 25-27 listopad br. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego, której partnerem merytorycznym było Stowarzyszenie Klub Paragraf 34, a patronem strategicznym – SIEMENS.

Temat przewodni konferencji przedstawił dr Andrzej Kozak z UDT, referując w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania. Uczestnicy mogli zapoznać się z podziałem na dwie kategorie wykroczeń w uzależnieniu od atakowanego podmiotu:

  • w pierwszej sytuacji zagrożony jest system IT,
  • w drugiej zaś przemysłowe systemy sterowania – PLC / DCS / SCADA.

Próbując odpowiedzieć na pytanie, jak zabezpieczać się przed cyberatakami, dr Kozak zaprezentował przykłady wykroczeń tj. atak na system sterowania rafinerii w Arabii Saudyjskiej, atak na system uzdatniania wody pitnej w USA oraz atak na piec metalurgiczny w Niemczech.

Za najciekawszą spośród 19 prelekcji uczestnicy uznali tę zaprezentowaną przez Macieja Jamnego z LUC – CE CONSULTING, dotyczącą praktycznych aspektów odpowiedzialności prawnej za produkt. Biorąc pod uwagę połączenie aspektu teoretycznego z praktycznym ujęciem zagadnienia odpowiedzialności prawnej producentów za wyroby wprowadzone do obrotu, uczestnicy mogli zdobyć praktyczną wiedzę, jakie obowiązki na nich ciążą oraz jakie mają uprawnienia by ewentualnie toczące się postępowania przyniosły pożądany skutek. 

Słuchacze wyróżnili także prelekcje Radosława Goneta z PIP dotyczącą przyczyn i okoliczności ciężkich wypadków przy pracy, których źródłem jest brak skutecznego zabezpieczenia przed dostępem do miejsc niebezpiecznych. Wskazano techniczne przyczyny wypadków w aspekcie naruszeń przepisów prawa oraz normy, które wskazują rozwiązania będące właściwymi sposobami zabezpieczeń stref niebezpiecznych. Autor zwrócił uwagę na stosowanie prostych rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania maszyn w aspekcie skuteczności zabezpieczeń stref niebezpiecznych poprzez uniemożliwienie dostępu do nich.   

- Cieszę się, ze nasze konferencje są na coraz wyższym poziomie. Udało nam się w tym roku powołać Komitet Naukowy, w skład którego weszły takie autorytety jak prof. Tadeusz Missala, prof. Marek Dźwiarek, czy Marek Trajdos – mówi Wiesław Monkiewicz z Klubu Paragraf 34. – Uważamy, że kierunek rozmów pod hasłem bezpieczeństwo 4.0., jest jak najbardziej aktualny i stanowi wyzwanie najbliższych lat dla całej branży przemysłowej. W przyszłym roku temat ten na pewno będzie kontynuowany. Inne zagadnienia, jakie planujemy poruszyć, to bezpieczeństwo maszyn i linii produkcyjnych na etapie projektowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych, ocena zgodności, security IT i inne.

Wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. prof. Marek Dźwiarek i prof. Józef Gierasimiuk z CIOP PIB, Małgorzata Męcik z ZUS, dr inż. Leszek Kasprzyczak z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Andrzej Midera z PIP, doradca techniczny z Siemensa Andrzej Cyganik, Mariusz Pajkowski z Lapp Kabel, Robert Skibiński ze Stoltronic, Marcin Lis z firmy KUKA, Krzysztof Ujczak z Elokonu.

- Współpraca pomiędzy środowiskami, które w sposób komplementarny wymieniają się wiedzą jest niezwykle istotna - mówi Cezary Mychlewicz z Siemens. – Dlatego już dziś pracujemy nad wydaniem naszych tegorocznych prelekcji w formie publikacji naukowej. Chcemy promować dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa nie tylko na płaszczyźnie, którą sami budujemy, ale także wśród szerszego grona odbiorców.

Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Polski Komitet Normalizacyjny.