Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Od kwietnia 2017 mniej obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych

Od kwietnia 2017 mniej obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych

Będzie mniej obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych. Minister Rozwoju w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców 100zmianDlaFirm nowelizuje przepisy likwidując nadmierne obowiązki szkoleniowe dla operatorów tych maszyn. Zmiany i ułatwienia wejdą w życie od 1 kwietnia 2017r. Teraz większa odpowiedzialność będzie spoczywała na instruktażach stanowiskowych.

Jak informuje resort rozwoju Minister Rozwoju podpisał 16 stycznia br. nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 1263). O projekcie tej nowelizacji informowaliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Znowelizowane przepisylikwidują nadmierne obowiązki szkoleniowe dla operatorów tych maszyn.

"Przeanalizowaliśmy obowiązujące przepisy i uznaliśmy, że wiele obciążeń jest nieuzasadnionych. Nawet w wypadku prostych maszyn wymaga się przeszkolenia specjalistycznego i zdania egzaminu. Wysokimi kosztami najczęściej obciążani są pracownicy" – podkreśla wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Dzięki tym zmianom, według szacunków resortu rozwoju, pracownicy sektora budowlanego zaoszczędzą rocznie ponad 600 tysięcy godzin, które musieliby spędzić na wymaganych szkoleniach i egzaminach. Natomiast przedsiębiorcy zatrudniający pracowników posiadających wymagane uprawnienia zaoszczędzą 7,28 mln zł.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia?

Nowe przepisy, zmniejszające obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych, które wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r. wprowadzają następujące zmiany:

  • ograniczenie ilości klas uprawnień dla 2 maszyn,
  • likwidacja klas uprawnień dla 15 maszyn,
  • usunięcie 26 maszyn,
  • zastosowanie wyłączeń dla 7 maszyn,
  • wprowadzenie podziału na klasy dla 1 maszyny,
  • zmiana nazewnictwa dla 7 maszyn.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.:

1)    ograniczenia ilości klas uprawnień dla następujących maszyn: koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe;

2)    likwidacji klas uprawnień: koparki wielonaczyniowe, spycharki, równiarki, zgarniarki, pogłębiarki jednoczerpakowe pływające, pogłębiarki wieloczerpakowe pływające, palownice, zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, frezarki do nawierzchni dróg, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do rozkładania mieszanek betonowych, walce drogowe;

3)    usunięcia następujących maszyn z wykazu: koparki drenarskie, koparki wielonaczyniowe łańcuchowe, młoty spalinowe, świdroustawiacze słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych, recyklery, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, maszyny do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, samojezdne malowarki znaków na jezdni, odśnieżarki mechaniczne, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, agregaty tynkarskie, podajniki do betonu, wózki platformowe o napędzie spalinowym i wózki platformowe o napędzie akumulatorowym.

Ponadto na mocy wprowadzanych zmian rozporządzeniem zmieniającym dokonuje się usunięcia:

a)        żurawi wieżowych, które mogą być obsługiwane i eksploatowane przez osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426),

b)        wózków podnośnikowych o napędzie spalinowym i wózków podnośnikowych o napędzie akumulatorowym z uwagi na fakt, że tryb uzyskania kwalifikacji w tym zakresie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Nowelizacja doprecyzowuje też definicje, przepisy dla poszczególnych klas i zmienia nazewnictwo niektórych maszyn.

W obecnie funkcjonujące przepisy rozporządzenia w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wskazują 56 maszyn, do obsługi których wymagane jest specjalistyczne szkolenie i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Jak podkreśla ministerstwo rozwoju większość z tych urządzeń podzielona jest na klasy, co w praktyce oznacza, że do obsługi maszyny mogą być wymagane nawet trzy egzaminy.

Co wymaganiami bhp w związku z nowelizacją rozporządzenia?

Podkreślić trzeba jednak, że w mocy pozostają wszystkie ogólne wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

W przypadku maszyny usuniętej z wykazu, to pracodawca zdecyduje czy oprócz spełnienia podstawowych obowiązków BHP, takich jak sporządzenie instrukcji wykonywania pracy na danym sprzęcie czy przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego, skorzysta również z rynkowej oferty szkoleń."– zaznacza wiceminister Haładyj.

Nowe rozwiązania powstały m.in. w wyniku analizy postulatów zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń związanych z prowadzeniem prac z wykorzystaniem maszyn roboczych. Ponadto rozporządzenie ma na celu dostosowanie wykazu maszyn i urządzeń do zmian związanych z postępem technicznym w tym z doskonaleniem rozwiązań technologicznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn.

Nowelizacja rozporządzenia została podpisana przez Ministra Rozwoju i Finansów, w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Zdrowia. Obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, która przewidziana jest na 20 stycznia 2017 r. Natomiast nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.