Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pierwszy kongres bezpieczeństwa chemicznego CHEMS 2016

Pierwszy kongres bezpieczeństwa chemicznego CHEMS 2016

18-20 kwietnia 2016 r. odbędzie się I Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego połączony z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego. Na Kongresie zostaną przedstawione działania na rzecz kreowania globalnego rynku dla bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego z włączeniem w nie polskich firm w ramach rozwoju polskiej specjalizacji w świecie w bezpieczeństwie chemicznym.

Rozwój światowego rynku bezpieczeństwa chemicznego wychodzi naprzeciw rosnącym zagrożeniom związanym z globalnym rozwojem produkcji chemicznej i upowszechnieniem chemii zwłaszcza w państwach rozwijających się. Wzrasta liczba katastrof i incydentów chemicznych, zbrojnych ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, rafinerie i pole naftowe i gazowe w państwach rozwijających się. Rośnie wykorzystywanie związków chemicznych w celach terrorystycznych. Niski poziom bezpieczeństwa chemicznego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, zdrowia, środowiska, oraz działalności gospodarczej. Organizowane po raz pierwszy w historii, światowy kongres oraz targi wychodzą naprzeciw tym zagrożeniom.

Co się będzie działo podczas na kongresie?

Dzisiaj obiekty chemiczne i instalacje infrastruktury krytycznej chronić trzeba jak obiekty wojskowe. Polscy producenci techniki wojskowej i cywilnej posiadają wiedzę i doświadczenia w rozwoju i produkcji sprzętu ochronnego w szeroko pojętej sferze działalności chemicznej i ochrony środowiska. Dotyczy to również sprzętu i technologii podwójnego przeznaczenia. Potencjał ten należy włączyć w globalny proces rozwoju bezpieczeństwa chemicznego jako ważny element rozwoju proeksportowego i innowacyjnego charakteru polskiej gospodarki.

Seminarium przedstawi potencjał RP w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz perspektywy rozwoju polskiej specjalizacji w świecie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i współpracy z udziałem partnerów krajowych i międzynarodowych, firm i ośrodków akademickich. Na seminarium będzie też zaprezentowana koncepcja konsorcjum dla spraw bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, wspierającego działalność polskiego biznesu zagranicą.

Kto jest inicjatorem przedsięwzięcia?

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 oraz Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego (CHEM-SAFETY-EXPO) są wspólną inicjatywą Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie oraz Targów Kielce, we współpracy z partnerami strategicznymi, m.in. Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego USA oraz Chińską Federacją Przemysłu Petrochemicznego i Chemicznego, a także parterów zagranicznych m.in. z USA, Rosji, Iranu, Egiptu, Brazylii, Indii, Ukrainy. Adresatem kongresu oraz targów są decydenci rządowi, krajowe i międzynarodowe agendy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, administracja lokalna, firmy i ośrodki naukowo-badawcze.

Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie (www.iccss.eu) aktywnie wspiera, m.in. dzięki sieci kontaktów międzynarodowych, rozwój innowacyjności i postęp naukowo-techniczny w przemyśle obronnym i maszynowym, zwłaszcza pod kątem rozwoju i komercjalizacji technologii i sprzętu podwójnego przeznaczenia.