Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

6 podstawowych zasad w zakresie transportu uczniów

Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od momentu przybycia do niej do jej opuszczenia, a także podczas organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych. Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii bezpieczeństwa uczniów w trakcie dowozu do i odwozu ze szkoły. Należy więc korzystać z tzw. dobrej praktyki, którą w poniższym tekście dzieli się pan Marek Kotwasiński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelcu, inspektor ds. bhp w Urzędzie Gminy Kościelec.

 1. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka, przekracza:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,

  • 4 km – w odniesieniu do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów,

gmina ma obowiązek zapewnić tym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do oraz ze szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 1. Do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystanku odpowiadają rodzice. Po przyjeździe autobusu opiekun wprowadza dzieci do autobusu i w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Kiedy autobus znajdzie się już na terenie szkoły opiekun wyprowadza dzieci z autobusu i wprowadza je do budynku szkoły. Tym samym szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

 2. Dzieci oczekujące na terenie szkoły na przyjazd autobusu są pod opieką nauczyciela. Kiedy autobus jest już gotowy do wprowadzenia dzieci (np. musiał wcześniej zawrócić) nauczyciel odprowadza do niego dzieci i przekazuje opiekę osobie, która przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i wprowadza ich do autobusu.

 3. W każdym kursie na każdym przystanku pierwszy wysiada opiekun i wyprowadza wysiadających uczniów. Jeżeli dzieci muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza je. Od tej chwili odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice.

 4. Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły dyrektor szkoły może go ukarać naganą. Jednocześnie powiadamia o tym rodzinę lub pozbawia niesubordynowanego ucznia prawa do jazdy autobusem szkolnym wykupując mu w zamian bilet miesięczny na zwykły autobus.

 5. Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu przybycia do niej do jej opuszczenia, a także podczas organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych. Na nauczyciela spada zaś odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych lub obozów.

Słowa kluczowe:
dowóz do i ze szkoły