Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Czy instrukcja obsługi drabiny jest konieczna?

Czy instrukcja obsługi drabiny jest konieczna?

Producenci sprzętu oraz specjaliści BHP odpowiadają stanowczo – tak! Wskazuje na to liczba wypadków przy pracy z udziałem drabin. Dlatego koniecznie należy zapoznać pracowników z instrukcją obsługi drabiny, zanim zaczną z niej korzystać. Oto wskazówki właściwego użytkowania drabiny, które możesz wykorzystać podczas sporządzania instrukcji bhp z użyciem drabin. Informacje zawarte w tekście możesz także wykorzystać podczas szkolenia bhp wskazując zasady bezpiecznej pracy z użyciem drabin.

Drabina to niezwykły wynalazek. Z jednej strony charakteryzuje się wyjątkowo prostą konstrukcją, z drugiej zaś, wyróżnia się walorami użytkowymi docenianymi przez szerokie grono zarówno branżowych specjalistów, jak i użytkowników indywidualnych. Ale czy prostota jej wykonania - w końcu to „zaledwie” kilka poziomych szczebli mocowanych między pionowymi podłużnicami - nie jest jednocześnie pułapką?

Wbrew obiegowym opiniom, obsługa drabiny nie jest tak prosta jak się wydaje. Potwierdzają to statystyki Państwowej Inspekcji Pracy, które wskazują na dużą ilość upadków z wysokości spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem z drabiny oraz lekceważeniem przez użytkowników podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Ważne informacje ogólne

Drabina jest sprzętem przenośnym stosowanym przede wszystkim do ułatwienia przemieszczania się (wchodzenia, schodzenia) pomiędzy różnymi poziomami, zatem nie powinna stanowić samodzielnego stanowiska pracy na wysokości. Przepisy jednak dopuszczają wykorzystanie jej w ten sposób. Kiedy jest to możliwe? – Tylko wówczas, gdy użycie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego (typu podnośniki lub rusztowania) nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka, drabinę będziemy wykorzystywać przez krótki czas lub istniejąc okoliczności, których pracodawca nie może zmienić – wymienia Matylda Kołat, specjalista ds. szkoleń BHP. A kto może korzystać z drabiny? – Pracownik, który ukończył 18 lat i posiada wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, czyli odbył instruktaż stanowiskowy, przedstawił dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania pracy oraz zapoznał się z instrukcją obsługi drabiny – wyjaśnia specjalista.

Zanim postawisz pierwszy krok, czyli czynności przed rozpoczęciem pracy

Rozpoczęcie pracy na drabinie należy rozpocząć od starannego wyboru rodzaju urządzenia oraz dopasowania długości do określonego typu prac. Następnie przeprowadzamy kontrolę funkcjonowania sprzętu (np. przegubów w drabinach przegubowych) wraz ze wszystkimi elementami zabezpieczającymi (np. pasy zabezpieczające przed rozsunięciem się drabiny). – Na tabliczce znamionowej umieszczonej na podłużnicy sprawdzamy maksymalną wysokość roboczą oraz nośność drabiny, której nie wolno nam przekroczyć, pamiętając o ciężarze własnym oraz przenoszonych tą drogą ładunków. Przypominam również, że w przypadku użytkowania drabiny w celach zawodowych, wymagana jest okresowa inspekcja urządzenia – podpowiada Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE, renomowanego producenta drabin, pomostów i rusztowań.

Oceń podłoże i warunki zewnętrzne, czyli zasady bezpiecznej pracy

Inspektorzy BHP oraz producenci drabin są zgodni – jedną z najczęstszych przyczyn wypadków z wykorzystaniem tych urządzeń jest niewłaściwe ich ustawienie. – Nierówne, grząskie lub śliskie podłoże, jak również niestabilne punkty podparcia oraz zbyt strome ustawienie (w przypadku drabin przystawnych), mogą powodować jej przewrócenie się – przestrzega ekspert KRAUSE i radzi: - Jeśli zatem użycie drabiny jest jedynym rozwiązaniem, w takich wypadkach należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci stabilizatorów, szpiców oraz podpór, jak również zadbać o przymocowanie elementu przystawnego do stałych konstrukcji budynku oraz zachować odpowiedni kąt ustawienia drabiny (powinien zawierać się pomiędzy 65° a 75°). Ostatnie zabezpieczanie znajdzie również uzasadnienie podczas zewnętrznego wykorzystania drabiny w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Do dzieła!

Korzystając z drabiny należy pamiętać o podstawowej zasadzie ‘trzech punktów podparcia’. Są nimi stopy oraz dłonie. W zależności od fazy ruchu, ciężar ciała pracownika powinien zatem opierać się albo na dwóch stopach i dłoni, albo na dwóch dłoniach oraz stopie. W ten sposób minimalizujemy ryzyko upadku w razie utraty równowagi lub poślizgnięcia się. – Stojąc na drabinie nie wolno wychylać się oraz obciążać drabiny jednostronnie. Należy także pamiętać, że wchodzenie oraz schodzenie z drabiny musi zawsze odbywać się twarzą zwróconą do drabiny. I choć są to informacje z pozoru oczywiście to warto przypomnieć także, że nie wolno zmieniać miejsca położenia drabiny stojąc na niej, stać okrakiem na drabinie dwustronnej lub korzystać z niej, jak z drabiny przystawnej – przestrzega Matylda Kołat.

Nawet najlepiej napisana instrukcja drabiny zda się na nic, jeśli nie zachowamy zdrowego rozsądku i damy się ponieść presji czasu. Producenci drabin oraz specjaliści BHP apelują – czytajmy instrukcję i stosujmy w praktyce wszystkie zalecenia, tylko tak unikniemy upadku.