Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Etykiety na butlach z gazami technicznymi

Butle z gazami technicznymi oznakowuje się zgodnie z Polskimi Normami. Można wyróżnić 3 cechy oznakowania: cechowanie, etykiety ostrzegające oraz kod barwny butli z gazem technicznym.

Polskie Normy, którymi należy posiłkować się, jeśli chodzi o oznakowanie butli z gazem technicznym to:

 • PN-EN ISO 13769:2010 – wersja polska; Butle do gazów – Cechowanie.

 • PN-EN ISO 7225:2007/A1:2013-03 - wersja angielska; Butle do gazów – Etykiety ostrzegające,

 • PN-EN 1089-3:2011 - wersja angielska; Butle do gazów – Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) – Część 3: Kod barwny.

Pełnym oznakowaniem zawartości gazowej jest etykieta produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi. Butla powinna posiadać etykiety:

 • z oznaczeniem jej właściciela, zakładu napełniającego oraz

 • z datą badania przez UDT i terminem badania następnego (jeżeli była badana).

Oznaczenia trwałe

Każda butla jest cechowana oznaczeniami naniesionymi w sposób trwały, które określają, między innymi:

 • numer normy i symbol kraju,

 • znak identyfikacyjny jednostki kontrolującej (notyfikowanej),

 • datę badania odbiorczego (rok/miesiąc),

 • określenie gazu,

 • znaki produkcyjne,

 • znaki eksploatacyjne.

Barwy butli

Butle oprócz wybitych na nich oznaczeń i cech są malowane na odpowiednie kolory rozpoznawcze i opisywane skrótowo literami:

 • tlen – barwa butli niebieska u góry biała, napisy czarne,

 • acetylen – barwa butli kasztanowa, napisy białe,

 • ditlenek węgla – barwa butli szara,

 • azot – barwa butli szara, napisy czarne,

 • wodór, metan, propan – barwa butli szara z częścią górną czerwoną, napisy czarne,

 • amoniak, chlor, chlorowodór – barwa butli szara u góry żółta, napisy czarne,

 • argon – barwa butli szara u góry ciemnozielona, napisy czarne,

 • hel – barwa butli szara u góry brązowa, napisy czarne.

Słowa kluczowe:
butle z gazemetykiety