Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2016 - START

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2016 - START

Rozpoczynamy dziś Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (24-28 października 2016 r). Tegoroczny tydzień promuje kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W całej Europie odbywać się będą imprezy organizowane przez EU-OSHA i jej partnerów krajowych. Ich celem jest pokazanie jak duże znaczenie ma zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w tym roku dotyka problemu starzejącego się społeczeństwa w Europie, jaki i na świecie. Z szacunków i statystyk wynika, że do 2030 r. pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, będą stanowili co najmniej 30% całkowitej siły roboczej w wielu państwach UE. Dlatego tak ważne jest propagowanie prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (dalej: EU-OSHA) i jej parterów krajowych kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek stwierdziła, że: „27% pracowników w Europie nie jest przekonanych, że będzie w stanie wykonywać tę samą pracę po osiągnięciu 60. roku życia. Dlatego też u podstaw naszej kampanii leży przeciwdziałanie wypadkom i chorobom w miejscu pracy. Pracodawcy muszą wziąć pod uwagę różnorodność siły roboczej i pamiętać w szczególności o pracownikach szczególnie wrażliwych: młodych pracownikach, pracownikach w starszym wieku, osobach niepełnosprawnych, kobietach”.

Jakie działania w związku z przewodnią kampanią Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa podejmuje EU-OSHA?

Problem starzenia się społeczeństw to wyzwanie zarówno dla pracodawców jak i samych pracowników. Konieczn jest zadbanie o zdrowe i bezpieczne warunki pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników. Mając to na uwadze EU-OSHA i jej partnerzy krajowi podejmują w związku z tym liczne działania, których celem jest wspieranie pracodawców w tym obszarze. Przykładem jest m.in. opublikowanie:

-    interaktywnego i przyjaznego dla użytkownika e-przewodnika, który zawiera praktyczne wskazówki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem starzejącej się siły roboczej.

-      pięciu biuletynów informacyjnych podsumowujących najważniejsze sprawozdania z realizacji projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy (BHP) w kontekście starzejącej się siły roboczej”. W biuletynach tych poruszono kwestie takie jak:

 • korzyści, jakie pracownicy w starszym wieku mogą przynieść organizacjom,
 • dodatkowe ryzyko, na jakie narażone są kobiety w miejscu pracy,
 • systemy rehabilitacji i powrotu do pracy funkcjonujące w całej Europie oraz
 • przegląd polityk i strategii na rzecz utrzymania starzejącej się europejskiej siły roboczej.

Jakie są wiodące wydarzenia w Europie czasie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy?

Podczas Europejskiego Tygodnia punkty centralne EU-OSHA organizują liczne wydarzenia w ponad 13 państwach, takie jak konferencja w:

 • Austrii (24 października) poświęcona potencjałowi zjawiska różnorodności pokoleniowej w miejscu pracy lub
 • Czechach (25 października) dotycząca najnowszych zmian w przepisach w zakresie BHP.
 • Słowacji, gdzie Dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, przedstawi ustalenia dotyczące najistotniejszych działań podejmowanych przez EU-OSHA i poruszone zostaną kwestie związane z nowymi technologiami i formami zatrudnienia.

Natomiast w Hiszpanii realizowany jest pełny program obejmujący ponad 60 imprez w 39 miastach położonych w różnych regionach. Obejmuje on szereg inicjatyw twórczych, np. zorganizowaną na Wyspach Kanaryjskich prezentację zbioru krótkich materiałów filmowych pt. „15 sekund zdrowych miejsc pracy dla osób w każdym wieku”, na których pracownicy w różnym wieku stosują dobre praktyki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Jakie działania podejmują partnerzy kampanii?

Również oficjalni partnerzy kampanii w czasie Europejskiego Tygodnia, podejmując szereg działań i inicjatyw, np.:

 • DEKRA Insight organizuje 26–27 października br. w Antwerpii w Belgii konferencję „Bezpieczeństwo w działaniu”, w której udział biorą wiodące podmioty w dziedzinie bezpieczeństwa i zespoły ze światowej klasy przedsiębiorstw.
 • Federacja Europejskich Towarzystw Ergonomicznych (FEES) przez cały październik prowadzi dyskusje poświęcone problematyce „Ergonomii dla osób w każdym wieku”, aby wykazać potencjał ergonomii w zakresie promowania zrównoważonego życia zawodowego.
 • Promotor BHP , partner medialny kampanii z Polski, organizuje w tym tygodniu konferencję „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”, aby wymienić się narzędziami i doświadczeniami związanymi z tworzeniem bezpiecznych warunków pracy w sektorze górnictwa, sektorze paliwowym, sektorze energetycznym i sektorze metalurgicznym.

Jakie wydarzenia odbędą się w Polsce w związku z Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy?

Natomiast przedstawiciel EU-OSHA w Polsce Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) organizuje m.in.

 1. 24.10.2016 r. godz.12.00 – Konferencja pn. "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa”, siedziba POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański
 2. 25.10 2016 r. godz. 11.00 – Seminarium pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, Eiffage Polska Budownictwo S.A., ul. Postępu 5a, Warszawa (spotkanie zamknięte, przygotowane dla Eiffage)
 3. 27.10.2016 r., Wrocław – Konferencja pn. „Zdrowie pracowników a efektywność organizacji”, Hotel Śląsk

Opr. red.